Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Skole-Marcus – den første skoleholder i Årstad

Årstad sin første skoleholder, eller lærer, het Markus Andersen. Han oppnådde en så stor anseelse at han fikk en plass oppkalt etter seg – Markusplassen på Haukeland.

Reiseruten til skoleholderen startet på Kobbeltvedt i Våkendalen og ende opp i Møllendal. Gårdbrukerne hadde plikt til å frakte han til neste gård på ruten. Illustrasjon hentet fra jubileumsboken Haukeland skole. Ved Ulrikens fot i 150 år 1846 - 2. november - 1996. Historien om skolen og distriktet.

Reiseruten til skoleholderen startet på Kobbeltvedt i Våkendalen og ende opp i Møllendal. Gårdbrukerne hadde plikt til å frakte han til neste gård på ruten. Illustrasjon hentet fra jubileumsboken Haukeland skole. Ved Ulrikens fot i 150 år 1846 - 2. november - 1996. Historien om skolen og distriktet.

Marcus Andersen kom til Haukeland gård som tolvåring. Her var han i tjeneste og gikk samtidig for presten, og fikk gode kristendoms- og leseferdigheter. Han var født i 1793 på gården Breistein i Åsane.

Han stod konfirmant i Hospitalskirken i 1810, hvor Johan Welhaven var sogneprest. Sistnevnte ivret for å få i gang en omgangskole i Årstad. Marcus var Welhavens flinkeste konfirmant og ble sendt i videre lære hos klokkeren for å lære å skrive og regne.

Den som stod i lærertjenesten i syv år ble fritatt for militærtjeneste, men for å tilfredsstille offiserene måtte lærerkandidaten helst ikke være skikket for det militæret. Andersen  var funksjonshemmet og avhengig av krykker, i tillegg til at han hadde et godt hode. Således hadde han de rette kvalifikasjoner, og ble sendt ut i Årstad sogn for å undervise.

Det var ikke mange barn i skolepliktig alder i sognet, men de bodde spredt. Skoleholderen reiste fra gård til gård og underviste i en til tre dager på hvert sted.

Da skolen fikk eget skolebygg, flyttet Markus huset sitt til en parsell over Haukelandsveien, som senere blir hetende Markusplassen.

Da skolen fikk eget skolebygg, flyttet Markus huset sitt til en parsell over Haukelandsveien, som senere blir hetende Markusplassen.

Marcus Andersen var ikke bare skoleholder, han var også forpakter på gården Rennebø, hvor han bodde sammen med sin kone Synnøve fram til 1831. I tillegg var han forsanger i kirken.

I 1832 fikk Årstad fast skole i leide lokaler. Skolen ble holdt i et gårdshus ved Årstadbroen, omtrent der Rema 1000 ligger i dag. I tilegg til et rom for undervisning var der også en leilighet til skoleholderen og hans familie. Marcus, som etter hvert hadde fått tilnavnet skole-Marcus, kjøpte senere huset og leide det ut til skolen.

Markus Andersen døde 46 år gammeli 1839, etter 29 år i skolens tjeneste.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Bergensposten Nr.1 2008: Arne Eriksen: «Berre eit kvitt hus?»
  • Haukeland skole i 100 år 1846-1946 (Utgitt av Haukeland skole i 1946).

Leave a Response