Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Slettebakksgårdene, fra jordbruk til tettbebyggelse

I følge Norges land og folk: statistisk og topografisk beskrevet fra 1896 var landbruksforholdene i Årstad herred preget av mager jordbunn, dårlige beitemarker og lite skog. Fra slutten av 1800-tallet og fremover fant det likevel sted nydyrking og utparsellering av bruk til selveiende melkebønder. Under Slettebakken hovedgård ble ni bruk utparsellert i årene 1830 til 1907. Men allerede på 1950- og 60-tallet var området forvandlet fra jordbruksland til en tettbebygget del av Bergen.

Kart som viser bruksinndelingen, Slettebakken og Landås 1915. Fra arkivet etter Årstad oppmålingsvesen.

Kart som viser bruksinndelingen, Slettebakken og Landås 1915. Fra arkivet etter Årstad oppmålingsvesen.

Oppkjøp og bygging

Firmaet A/S Ny-Bergen av 1918 ervervet mye grunn for å bygge boliger for bergenserne. I løpet av et par år hadde selskapet kjøpt opp over tjue gårder og eiendommer på Slettebakken og Landås. Slettebakksbrukene som ble oppkjøpt var Nordre Slettebakken, Nye Slettebakken, Nybø og Øvrebø.

I 1924 ble alle Ny-Bergens eiendommer kjøpt av Bergen kommune, som dermed eide det meste av tomteland i Årstad. Men bygging på grunnen til Slettebakksgårdene lot vente på seg fordi kommunen prioriterte mer sentrale deler av Årstad.

Etter den andre verdenskrig var det stor bolignød i Bergen, så utbyggingen økte også i Slettebakksområdet, og i 1955 var det meste av utbyggingen ferdig. Senere har det også blitt bygd idrettsplass, kirke, eldresenter, idrettshaller, klubbhus, eneboliger og blokker på de tidligere Slettebakksgårdene. Området har også blitt nyttet til bossfylling og kolonihager.

Frem til 1960-tallet finner vi følgende bruk under hovedbruket Slettebakken:

Kart- og delingsforretning avholdt 5. oktober 1928, Slettebakksveien 140x (gnr. 160 bnr. 181). Arkivet etter Oppmålingsvesenet i Bergen.

Kart- og delingsforretning avholdt 5. oktober 1928, Slettebakksveien 140x (gnr. 160 bnr. 181). Arkivet etter Oppmålingsvesenet i Bergen.

Slettebakken hovedgård. Gnr/bnr: gammelt 15/1, nytt 160/938, utskilt 1668. Adresse i dag Vilhelm Bjerknesvei 102. Hovedbygningen er fredet, se egen artikkel. I dag boligområde.

Slettebakken, øvre. Gnr/bnr: gammelt 15/2, nytt 160/505 og 889, utskilt 1830. I 1958 Nattlandsveien 151x. Adresse i dag Nattlandsveien 153 og Knausen. I dag boligområde. Se for øvrig gammelt gnr/bnr 15/9 og 15/10 nedenfor.

Slettebakken, nordre. Gnr/bnr: gammelt 15/3, nytt 160/184, utskilt 1891. I 1938 Slettebakksveien 150x. Adresse i dag øst langs Vilhelm Bjerknesvei. Kjøpt av A/S Ny-Bergen i 1918/19, kjøpt av Bergen kommune i 1924. I dag idrettsplass, se egen artikkel.

Slettebakken. Gnr/bnr: gammelt 15/4, nytt 160/940, utskilt 1891. I 1948 Slettebakksveien 181. Adresse i dag Vilhelm Bjerknesvei 104. Kjøpt av Søsterhjemmet Betaniens Hvilehjem i 1916. I dag boligområde.

Nybø. Gnr/bnr: gammelt 15/5, nytt 160/976, utskilt 1901. I 1928 Landåsveien 111x og 121x. Adresse i dag Gerhard Gransvei. Kjøpt av A/S Ny-Bergen i 1918/19, kjøpt av Bergen kommune i 1924. I dag boligområde.

Midtre Slettebakken. Gnr/bnr: gammelt 15/6, nytt 160/1045, utskilt i 1904. Adresse i dag Johan Hjortsvei 58. I dag boligområde.

Nye Slettebakken. Gnr/bnr: gammelt 15/7, nytt 160/181, utskilt i 1905. I 1928 Slettebakksveien 140x. Adresse i dag øst langs Vilhelm Bjerknesvei. Kjøpt av A/S Ny-Bergen i 1918/19, kjøpt av Bergen kommune i 1924. Bossfylling fra 1940-60, se egen artikkel. I dag idrettsplass, se egen artikkel.

Øvrebø. Gnr/bnr: gammelt 15/8, nytt 160/917 og 977, utskilt 1905. I 1928 Landåsveien 121x. Adresse i dag Vilhelm Bjerknesvei 56. Kjøpt av A/S Ny-Bergen i 1918/19, kjøpt av Bergen kommune i 1924. I dag boligområde.

Slettebakken. Gnr/bnr: gammelt 15/9, nytt 160/889, utskilt 1907. Se for øvrig Øvre Slettebakken og Slettebakken med gammelt gnr/bnr 15/2 og 15/10.

Slettebakken. Gnr/bnr: gammelt 15/10, nytt 160/889, utskilt 1907. Se for øvrig Øvre Slettebakken og Slettebakken med gammelt gnr/bnr 15/2 og 15/9.

Smakebiter fra arkivet

Reguleringsplan for A/S Ny-Bergens eiendommer Reguleringsplan for A/S Ny-Bergens eiendommer på Slettebakken og Landås, datert november 1918 og signert O. Schumann Olsen og G. E. Bonde. Arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling, Bergen Byarkiv.
Kart- og delingsforettning Vilhelm Bjerknes vei 56. Kart- og delingsforretning avholdt 11. januar 1919 over Vilhelm Bjerknes vei (gnr. 160 bnr. 915). Arkivet etter Oppmålingsvesenet, Bergen Byarkiv.
 Kart- og delingsforretning, Landåsveien 111x. Kart- og delingsforretning avholdt 5. oktober 1928 over Landåsveien 111x (gnr. 160 bnr. 976). Arkivet etter Oppmålingsvesenet, Bergen Byarkiv.
Kart- og delingsforretning Landåsveien 121x. Kart- og delingsforretning avholdt 5. oktober 1928 over Landåsveien 121x (gnr. 160 bnr. 977). Arkivet etter Oppmålingsvesenet, Bergen Byarkiv.
Kart- og delingsforretning over del av Slettebakksveien 150x Kart- og delingsforretning avholdt 5. oktober 1928 over del av Slettebakksveien 150x (gnr. 160 bnr. 184). Arkivet etter Oppmålingsvesenet, Bergen Byarkiv.

Relaterte artikler

Litteratur

Arkiv

Leave a Response