Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Solheim skole – «Krutthuset»

Solheim skole. Ukjent  dato og fotograf. Fra arkivet etter skolen. Bergen Byarkiv.

Solheim skole. Ukjent dato og fotograf. Fra arkivet etter skolen. Bergen Byarkiv.

I forbindelse med industrialiseringen i områdene rundt Solheimsviken vokste folketallet og antall barn i skolepliktig alder hurtig. Bergens mek. Verksteds skole var sprengt, og formannskapet i  Årstad kommune måtte diskutere tiltak.

I kommunefohandlingene kan vi lese om omstendighetene rundt opprettelsen av den nye skolen. Statens krutthus var kjøpt inn i 1882, og konkurrerte med kirken om tomten. Framsynte Christie gav kirken tomt på Årstadgeilen, og dermed ble krutthuset ombygget til skole. Skolebarna kunne flytte inn i 1884. Men allerede i år 1900 måtte skolen utvides.

Skolen ble lenge bare kalt for «krutthuset», og en av gatene som førte opp mot skolen het Krutthusveien. I en femårsberetning for Årstad folkeskoler 1896-1900 kan vi lese at skolen er en murstensbygning på to etasjer med åtte klasserom, gymnastikksal, sløydlokale, ett inventarværelse og to «aftrædelsesværelser». Der var også innredet treværelses leilighet for en lærer, med kjøkken og kjeller, samt et lærerinneværelse.

Elever ved Solheim skole. Ukjent  dato og fotograf. Fra arkivet etter skolen. Bergen Byarkiv.

Elever ved Solheim skole. Ukjent dato og fotograf. Fra arkivet etter skolen. Bergen Byarkiv.

Rundt århundreskiftet hadde Solheim skole ca. 250 elever fordelt på syv klassetrinn. I 1924 hadde skolen hele 42 klasser. Antall lærere var økt kraftig, og for å gjennomføre undervisningen måtte man holde skole helt fram til klokken halv syv om kvelden.

I 1963 ble skolen skadet etter en ildspåsettelse. Våren 1969 gikk de siste elevene ut fra Solheim skole. Tomten der skolen lå har idag Gnr/bnr 159/6, og skolen lå i krysset mellom Edvard Griegsvei, gamle Fjøsangervei og Bjørnsonsgate.

Litteratur

  • Just Bing: Historien om Aarstad kommune (Bergen Historiske Forenings skrifter 28/1922)

Responses

  1. Erling Deisz Rasmussen says:

    mai 7th, 2014 at 23:38 (#)

    Min bestefar, født 1876, var elev ved Solheim Skole. Han fortalte at da han var barn var der skytebane på Krohnsminde. Standplass var der det senere ble bygget den store tribune. Det ble skutt mot det som senere ble potetkjelleren.Her gikk ungene å samlet skuddene etter øvelsene var over .Han kalte fjellet her for «blyfjellet»
    Blyet ble solgt til en eldre dame som drev skraphandel

Leave a Response