Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Solheimsviken jernbanestasjon

Visste du at det har vært jernbanestasjon ved Danmarksplass? Den lå på vestsiden av Danmarksplass omtrent tvers overfor Forum kino og var i drift fra 1883 til 1913. 

Solheimsviken jernbanestasjon ble tegnet av arkitekt Baltazar C. Lange og var en enkel trebygning med saltak. Stasjonen var første stopp på Vossebanen, jernbanelinjen som ble åpnet mellom Bergen og Voss i 1883.

Fjøsangerveien med den nedlagte jernbanestasjonen til venstre i bildet. I bygningen foran var en filial av Nygårds handelsforening. På motsatt side ligger Forum kino. Fotograf ukjent. Arkivet etter Reguleringsvesenet.

Fjøsangerveien med den nedlagte jernbanestasjonen til venstre i bildet. I bygningen foran var en filial av Nygårds handelsforening. På motsatt side ligger Forum kino. Fotograf ukjent. Arkivet etter Reguleringsvesenet.

Hovedstasjonen lå på den sørvestre bredden av Lille Lungegårdsvann. Herfra gikk jernbanelinjen i tunnel fra Nygårdsgaten med en egen bro over Strømmen. Fra Solheimsviken og sørover gikk linjen omtrent der Fjøsangerveien ligger i dag.

I 1909 ble jernbanelinjen mellom Oslo og Kristiania åpnet og i noen få år var Solheimsviken jernbanestasjon en av stasjonene på Bergensbanen. I 1913 tok dette slutt. Ny hovedjernbanestasjon ble reist i Strømgaten, traseen ble flyttet til østsiden av Store Lungegårdsvann og Solheimsviken jernbanestasjon ble vedtatt nedlagt. Som erstatning ble det åpnet en ny stasjon på Kronstad. Nedleggelsen førte til store protester og folk var forarget over den nedgangen i kommunikasjonene dette innebar for befolkningen i Solheimsviken.

Etter nedleggelsen ble stasjonsbygningen overtatt av Bergen kommune og frem til 1938 var det underpostkontor i huset. Senere ble bygningen blant annet brukt til snekkerverksted og bolig. I 1961 ble jernbanestasjonen revet i forbindelse med en utvidelse av Fjøsangerveien.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Bing, Just: Aarstads historie. BHFSkr. 28/1922.
  • Schjenken, Knut Vidar: Bergens ekspansjon mot sør. En studie i boligbygging og byutvidelse. Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Bergen. Våren 2004.

Arkiv

  • Arkivet etter Reguleringsvesenet. Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Bygningssjefen. Bergen Byarkiv.

Leave a Response