Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Sommerlyst – Villa Mexico

 

Utsnitt av foto av Gyldenpris, men Sommerlyst i markert felt. Ukjent fotograf og år. Billedsamlingen UiB.

Fra gammel tid var gården Gyldenpris en plass under Damsgård hovedgård i Askøen Herred. Krigskommisær Geelmuyden fikk eierskapet i 1770, og han solgte videre til Dankert Dankertsen Krohn i 1796. John Halvorsen Hagen kjøpte eiendommen i år 1800, og i 1833 gav Hagens enke, Dorthea Sophie Charlotte, født Brügger, Hans Tornøe en grunnseddel på en «husegrund» på Gyldenpris. Hagen og Hans Tornøes far hadde hatt forbindelser gjennom selskapet Den Gode Hensigt. Lyststedet Tornøe bygget her bar det velklingende navnet Sommerlyst.

Sommerlyst hadde utsikt over Puddefjorden, vei med allè ned mot sjøen, og var trolig i stil med de andre lystgårdene som ble bygget i Bergen på denne tiden. Kjøpmann Hans Tornøes kone, Karen Børs, var oppvokst på naboeiendommen, Karensfryd. På Gyldenpris kunne de tilbringe somrene i landlige omgivelser. Da sønnen, Christian Børs Tornøe, solgte eiendommen til seilmaker Randulf Nilsen i 1865, fulgte villaen med. Alfred Barclay Meidell overtok i 1898.

Navneskifte

Vi vet ikke med sikkerhet byggeåret til sveitserhuset mange eldre fortsatt minnes. Huset Tornøe reiste kan ha blitt revet eller ombygget. Den brede frontalarken i sveitserstil kan ha vært original, eller blitt lagt til senere. Mest sannsynlig har Alfred Barkley Meidell bygget et nytt hus på eiendommen i 1898. På samme tid gikk navnet «Sommerlyst» ut av bruk. I nyere tid har navnet Villa Mexico vært i bruk, uten at noen har kunnet forklare hvorfor. Dette er idag oppklart. Ifølge privat arkiv etter Alfred Barclay Meidell, at han gav eiendommen navnet Villa Mexico som minne om sine oppdagelsesreiser til Mexico.

Otto Simonsens hus i Damsgårdsveien ved Damsgårdsstuene til høyre.

Fra Damsgårdsveien visse tak og ark på villaen øverst til høyre. Foto: Gustav Brosing, femtitallet. Billedsamlingene UiB

Etter 1912 var det ikke like idyllisk på Gyldenpris lenger. Byggeaktiviteten var stor, og freden var erstattet av larm fra fabrikker, mennesker og maskiner. Meidell la planer for utleie og bygging av nye utleieboliger, men solgte etter bybrannen i 1916. I 1931 ble huset overtatt av Bergen kommune og brukt som utleieobjekt. Leietakere beskriver huset som større og flottere enn de andre villaene i området. Frontalarken med verandaene var bredere og romsligere, og innvendige detaljer var forseggjorte. I stuen stod en uvanlig, rikt ornamentert, kuleformet støpejernsovn med dør som kunne skyves opp og skjules på innsiden. Inngangspartiet var i nord, og på et tidspunkt kom det et kjøkkentilbygg på baksiden av huset.

Villa Mexico blir pusset opp

I Bergen kommunes forhandlingsprotokoll for 1930, der kjøpet dokumenteres på side 486, beskrives huset slik: «Beboelseshuset er en 1 ½ etasjes trebygning med et byggeareal på ca. 131 m2., hvortil kommer en 1 etasjes tilbygning på 35 m2. Huset har en liten kjeller, utrum for øvrig og privet er innredet i tilliggende bod. I hovedbygningen er innredet 3 bra 2-værelsesleiligheter, hvorav spesielt en leilighet er meget rikelig tilgodesett med kjøkken og utrum for øvrig. En mangel ved leilighetene er at der kun er innredet 1 fellesprivet for samtlige leiligheter og dette befinner sig i boden ved siden av hovedbygningen. Dette er antagelig hovedgrunnen til den forholdsvis lave leieinntekt. Den bygningsmessige tilstand må sies å være forholdsvis bra

Offer for veiutvidelser

Oversiktsfoto Gyldenpris

Et hvitmalt Sommerlyst/Villa Mexico ses i avkjørselen fra broen. Foto: Widerøes flyveselskap, 1962. Billedsamlingene UiB.

Etter kommuneovertakelsen fikk huset adressen Damsgårdsveien 118x, og på kart fra 1957 har den nummer 124. Da Stranden og Gyldenpris gikk inn i Bergen kommune, fikk tomten gnr/bnr  158/8. Det finnes få opplysninger om eiendommen i arkivene. Huset sto i veien for utbyggingen av ny avkjørsel fra Puddefjordsbroen da Løvstakktunnellen skulle bygges, og ble revet i 1967.

Relaterte artikler

Kilder

 • Panteregister for Gyldenpris/Stranden for gnr 58 bnr 8, side 15, Arkivverket, digitalarkivet.
 • Arkiv etter Bergen Kommune. Kommuneforhandlingene 1930, side 465.
 • Arkiv etter Bergen Kommune. Oppmålingsvesenet. Matrikkel for 1906
 • Arkiv etter Bergen Kommune. Bygningssjefen. Serie Ha 160.
 • Muntlige beretninger fra Bjørn Holten Berge, som bodde i Villa Mexico på trettitallet
 • Arkiv etter Alfred Barclay Meidell, i privat eie.

Responses

 1. Tommy Munkvold says:

  desember 4th, 2012 at 12:36 (#)

  På bildet midt i artikkelen, kan man såvidt skimte Damsgårdstuene Spiseri.
  Er det noen som har informasjon og bilder av dette bygget?

  Mvh,
  Tommy Munkvold

 2. Kjerstin Kragseth says:

  desember 4th, 2012 at 13:51 (#)

  Det kan finnes informasjon om bygningen i arkiver oppbevart ved Bergen Byarkiv og ved Statsarkivet i Bergen. Det kan også hende du kan finne foto i Billedsamlingen til UiB, der du kan søke på nett. Eiendommen hører til utenfor området til denne nettsiden, i tidligere Laksevåg kommune, Frydenbø, og har nå gnr/bnr 157/8. Dersom du ønsker nærmere informasjon, kan du ta kontakt med oss på epost post.byarkivet@bergen.kommune.no.

Leave a Response