Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Søndre og Nordre Skogveien

Innstillingen til Formannskapet om deling av Skogveien i Søndre og Nordre Skogveien i 1917. Bergen Kommunes Forhandlingsprotokoller, 1916-17.

Innstillingen til Formannskapet om deling av Skogveien i Søndre og Nordre Skogveien i 1917. Bergen Kommunes Forhandlingsprotokoller, 1916-17.

Søndre og Nordre Skogveien går i nord-sørlig retning langs østsiden av Løvstakken. Opprinnelig fikk veien navnet Skogveien, vedtatt i Bergen bystyre i november. Allerede i desember ba oppmålingssjefen om at veien ble delt i to. I februar 1917 ble det vedtatt at «Skogveien» (XXIX) deles i «Nordre Skogvei» og «Søndre Skogvei», begge utgaaendes henholdsvis nordover og sydover fra kryds av «Bøhmergaten».

Årsaken til delingen var hensynet til nummereringen av eiendommene langs veien. Ettersom veien kunne fortsette nærmest ubegrenset i begge retninger, mente man at man fikk best nummerering ved å dele den i to ved krysset mot Bøhmergaten. Da kunne man nummerere de to veiene i hver sin retning – den ene med stigende nummer mot bygrensen til Laksevåg, den andre med stigende nummer mot sør.

Man ønsket også å etablere en avtale med Laksevåg kommune slik at nummereringen kunne fortsette på andre siden av kommunegrensen. Dette var nødvendig ettersom man regnet med at det kun var et tidsspørsmål før byen ville bli utvidet i denne retningen. Det skulle imidlertid ta over 50 år, og skjedde først med kommunesammenslåingen i 1972.

Innstillingen til Formannskapet om deling av Skogveien i Søndre og Nordre Skogveien i 1917. Bergen Kommunes Forhandlingsprotokoller, 1916-17.

Innstillingen til Formannskapet om deling av Skogveien i Søndre og Nordre Skogveien i 1917. Bergen Kommunes Forhandlingsprotokoller, 1916-17.

Navnet Skogveien kommer av skogen som hadde blitt plantet i området. Dette var Bergen Skog- og treplantningsselskap første planteområde. Apoteker ved Svaneapoteket Johan Olai Lothe, som ble valgt inn selskapets første styre i 1868, eide lyststedet Uren (Urdi). Han lot treplantningsselskapet beplante en del av eiendommens utmark. Senere kjøpte selskapet utmark fra flere gårder. I perioden 1869-1876 etablerte de et sammenhengende plantefelt langs Løvstakken og anla vei til toppen gjennom skogen. Før området ble bebygget skal det ha blitt kalt ”Planteskoven”.

 

Litteratur

Responses

  1. Svein Olaf Drageland says:

    september 21st, 2014 at 12:10 (#)

    Blant oss barn på Blekenberg på 50, 60 og 70 tallet ble Søndre skogvei kalt «Søndren», og da samtidig Nordre Skogvei kalt «Nordren»
    Også voksne gjorde det samme, har hørt voksne si «Nodren» som da skulle bety Nordre Skogvei.
    Mvh Svein Olaf Drageland

Leave a Response

  • Sosiale medier