Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Spilleglede og fellesskap i Solheimsviken

Ny Krohnborg Skolekorps ble opprettet i 1934. I nærmere 60 år var dette en sentral kulturinstitusjon som satte sitt preg på lokalmiljøet. Både på 17. mai og på julaften var musikkorpset i aktivitet. Korpset var et fast kulturelt innslag når Bergens Mekaniske Verksteder (BMV) skulle sjøsette skip i Viken.  Arrangement på St. Hans aften, årlige te-fester og juletresalg ble også en del av korpsets virksomhet.

Ny Krohnborg skole ble tatt i bruk i 1924, men skolen hadde ikke sitt eget skolekorps før i 1932. Årene fra 1932 til 1934 ble brukt til å bygge opp den nødvendige beholdningen av instrumenter og annet utstyr. I løpet av det første året var medlemstallet kommet opp i 28.

I 1956 åpnet musikkorpsforbundet opp for at jenter skulle kunne bli medlemmer. Ny Krohnborg Skolekorps, 17.05.1956.  Arkivet etter Ny Krohnborg Skolekorps, Bergen Byarkiv.

I 1956 åpnet musikkorpsforbundet opp for at jenter skulle kunne bli medlemmer. Ny Krohnborg Skolekorps, 17.05.1956.  Arkivet etter Ny Krohnborg Skolekorps, Bergen Byarkiv.

En aktivitet for hele familien
Ny Krohnborg skolekorps startet som et rent guttekorps, og hette opprinnelig ”Ny Krohnborg guttemusikkorps”. Før guttene hadde spilt sin første tone, hadde musikkorpset blitt en krevende fritidsaktivitet for mødrene i Solheimsviken. De måtte sørge for at musikantene hadde instrumenter og uniformer. Foreldreaktiviteten fortsatte så lenge korpset eksisterte, og dugnadsarbeid bidro til investeringer, seminarer og korpsturer.

Opplæring og aktiviteter
Skolemusikkorpsene i Bergen har hatt store fordeler av byens profesjonelle musikere, som har deltatt som instruktører og dirigenter. Det er nok spesielt musikere fra Divisjonsmusikken (Forsvarets musikkorps Vestlandet) som har påvirket og inspirert skolekorpsene. Det unge skolekorpset samarbeidet med buekorps, spilte på 17. mai, deltok ved idrettsparader og spilte i skolehagen. I 1946 var Ny Krohnborgs gutter det eneste skolekorpset i prosesjonen.

En ny tradisjon så livets lys i 1954, nemlig spilling ved stabelavløpning på BMV. Stabelavløpningen er navnet på seremonien knyttet til å sjøsette et skip, og dagen for stabelavløpning ble skroget gjerne pyntet med flagg og lignende. Mange i nabolaget hadde vært med på å bygge de skipene som ble sjøsatt. Når musikkorpset stilte i uniformer og spilte, markerte dette et fellesskap og en tilhørighet som omfattet hele nærmiljøet.

I 1956 åpnet musikkorpsforbundet opp for at jenter skulle kunne bli medlemmer. I 1957  forandret korpset navn til Ny Krohnborg skolekorps. Til tross for dette, hadde korpset ved 25-årsjubileet fortsatt en besetning som kun besto av gutter. Korpset hadde da 64 musikanter og 21 aspiranter, og var byens største korps.

Trommegarden
De første jentene i korpset spilte alle på trommer, og de utgjorde den såkalte «trommegarden».
Den 6. mai 1963, ble det vedtatt at pikene skulle betraktes som medlemmer av korpset.

Da jentene fra «trommegarden» ble betraktet som fullverdige medlemmer, gikk det ikke lang tid før også andre jenter fikk muligheten til å delta. At jenter fikk plass i korpset på dette tidspunktet, skyldtes at rekrutteringen var dårlig blant guttene.

Ny Krohnborg skolekorps, 01.01.1954. Arkivet etter Ny Krohnborg Skolekorps, Bergen Byarkiv.

Ny Krohnborg skolekorps, 01.01.1954. Arkivet etter Ny Krohnborg Skolekorps, Bergen Byarkiv.

Turer og festivaler
Deltagelse på turer, stevner og festivaler i sommerhalvåret åpner for både samspill og konkurranser. Dette gir inspirasjon til høstens og vinterens øvinger, og bidrar i stor grad til å holde på medlemmene. Allerede i 1937 var korpset på sin første tur. Denne gikk til landsstevnet i Sarpsborg. Den første utenlandsturen gikk til Danmark i 1955.

For øvrig deltok korpset alltid ved kretsens julekonserter, som etter hvert ble arrangert i Grieghallen. Av andre faste opptredener, var dessuten deltagelse i «Kongekorpset» under åpningen av Festspillene.

17. mai er uten tvil musikkorpsenes store dag. Da kler de seg i sin fineste uniform og får til fulle demonstrert resultatet av vinterens øving. Denne dagen får hele byen eller bydelen se at det arbeidet som har vært lagt ned for å skaffe instrumenter, uniformer, instruktører og dirigent ikke har vært forgjeves. Ved de skolene der det finnes et eget skolemusikkorps, danner dette en sentral del av rammen rundt feiringen av dagen. – Slik var det også ved Ny Krohnborg skole i nærmere 60 år.

Dagen begynte tradisjonelt med en samling ved Solheim kirke kl 08.00 om morgenen. Her holdt sognepresten en kort tale for dagen før korpset spilte nasjonalsangen. Deretter var det oppstilling og medaljeutdeling. Det ble utdelt medaljer for 3, 5 og 7 års medlemskap. I tillegg ble det delt ut medalje for flid og framgang. I tillegg kom Silvers medalje, en medalje med tilknytning til korpset populære dirigent Georg Silver.

De siste årene
De siste tiårene er flere av byens tradisjonsrike skolekorps lagt ned. På nittitallet slet også Ny Krohnborg med å holde korpsaktiviteten ved like.

For ildsjelene som grunnla Ny Krohnborg skolekorps var det en selvfølge at skolen i Viken skulle ha et eget musikkorps. Likevel ble det vanskelig å holde det gående til 60-årsjubileet. Noen dokumenter fra 1992-93 er de siste sporene i arkivet etter et svært aktivt og viktig musikkorps.

I dag har korpset et interimstyre bestående av tre personer som passer på korpsets verdier. De fleste instrumentene er i dag utlånt til Ulriken janitsjar og Damsgård skolekorps. Håpet om et aktivt og levende skolekorps som en samlende kultur- og miljøinstitusjon i bydelen holdes fortsatt i live. Ildsjelene ser ikke på korpset som nedlagt. Det har bare midlertidig opphørt å eksistere.

Kilder

 • Arkivet etter Ny Krohnborg skolekorps
 • Ny Krohnborg Skolekorps, 50 års jubileum. 1934 – 1984
 • Stig Holmås: Regn. Gyldendal Norsk Forlag AS i 2008.

Responses

 1. Wilfred Høsteland says:

  mars 17th, 2012 at 17:04 (#)

  Jeg var med i korpset fra 1953 til 1959, og er svært interessert i om der er planer om å gjenopplive korpset. Jeg er også interessert i historisk arkivmaterialeav alle slag og bilder, og lurer på om slikt kan fremskaffes?

  Beste hilsen

  Wilfred W. Høsteland

 2. Åsta Vadset says:

  mars 22nd, 2012 at 16:10 (#)

  Bergen byarkiv oppbevarer arkivet etter Ny Krohnborg skolekorps. Dersom du er interessert i å se på materialet kan du bestille via vårt elektroniske skjema (https://www.bergen.kommune.no/skjema/Viewer2.aspx?shortName=bestarkivsak+) eller sende oss en e-post på post.byarkivet@bergen.kommune.no, så skal vi hjelpe deg!

 3. Helge Nilsen says:

  november 1st, 2012 at 16:55 (#)

  Jeg spilte trompet i korpset rundt 1949-50. Lærer Smilden
  ledet øvingen.

 4. Steinar A. Hopland says:

  januar 26th, 2013 at 20:44 (#)

  Det er liten tvil om at Ny Krohnborg skolekorps har betydd mye for dem som var med. Jeg var medlem fra 1956 – 62 og ble tatt opp i 2. klasse. Det var ikke uvanlig. Først notelære ved Monsen (en trofast støttespiller som var ansatt ved renholdsverket) Deretter god instruksjon av dyktige dirigenter som Bessessen fra Divisjonsmusikken og senere Myhre. I styret satt byggmester Haugland, hans datter, May Haugland var mangeårig tamburmajor, Osen og lærer Romsdal, Sjursæther og andre, med en svært aktiv mødregruppe som samlet inn midler, holdt uniformene i orden etc. Danmarksturen i 1955 (da som aspirant) var min første, vi vant vår klasse i Århus, såvidt jeg husker både for det musikalske og marsjkonkurransen. Det ble flere andre turer, men helst innenlands. Stavanger, Oslo, Voss m.fl. Økonomien i de enkelte familiene var gjerne ikke slik at en kunne satse altfor høyt. Korpset klarte seg meget bra i den konkurransen som var mot de andre i Bergen – og de var mange den gangen.Instrumentene som i starten var i litt blandet forfatning ble etter hvert mye bedre delvis pga samarbeidet med instrumentfabrikken TEMA som lå i brakkene ovenfor Solheim kirkegård innenfor skolekretsen. Et av høydepunktene var den årlige mønstringen av alle korpsene i Konsertpaleet. Kommentarene i BT, som ofte var meget positive, ble lest høyt på den påfølgende øvelse. Vi hentet buekorps som hadde vært på helge utflukt og marsjerte dem dit de hørte til, stabelavløpningene på BMV var fast, gjerne et par ganger i året, en rekke julearrangmenter – og nasjonale treff med korps fra andre landsdeler er minner som sitter igjen – av en eller annen grunn: Kun gode minner! Vi lærte ganske fort å innrette oss, et naturlig hierarki hvor de eldste bestemte, men samtidig tok seg godt av nykommere. En fin tid! Jeg har alltid spilt senere i livet, waldhorn – den gangen var det b-kornett og tenorhorn.
  mvh. S. Hopland

 5. Wilfred Høsteland says:

  juni 21st, 2013 at 14:37 (#)

  I de fleste årene jeg var med (1953-59) var det Gerd Osen som var tamburmajor. Husker ikke andre fra den tiden. Gerd Osen var søster til Terje Osen som i flere år hadde stortrommen,- og deres far var blant korpsets ledere.

 6. Wilfred W. Høsteland says:

  juni 21st, 2013 at 14:40 (#)

  M.h.t. tamburmasjor, så var det Gerd Osen som var tamburmasjor i endel av årene 1953-1955 da jeg var med i korpset. Hun var søster til Terje Osen som hadde stortrommen, og deres far var en av korpsets ledere.

 7. Finn Monsen Hjelland says:

  februar 9th, 2015 at 11:21 (#)

  Hei, Steinar og Wilfred,
  Artig å lese kommentarene deres!
  Jeg var antagelig også med samtidig med dere.
  Var med til Århus da vi vant både musikk og marsjkonkurransen.
  Hadde Romsdal som lærer, og han var med i styret og gjorde en flott jobb.
  Faren min jobbet på Tema og han lagde både trompet og kornett til meg.
  Jeg har mange flotte minner fra tiden i korpset.
  Spesielt siste turen til landsstevnet i Trondheim da vi spilte på Lerkendal med 12 000 musikanter!
  Jeg er fortsatt aktiv i korps, og spiller nå kornett i Musikkorpset Heimdal i Haugesund.
  Hvis dere har tenkt å lage et jubileums korps en gang er det bare å ta kontakt.

 8. Wilfred Høsteland says:

  juli 16th, 2015 at 18:03 (#)

  Skulle vært artig om flest mulig fra 1950-årene kunne møtes igjen. Selv sluttet jeg å spille kornett i 1959, og gikk over til Hammond-orgel og spilte noen turistsesonger på hotell i Bergen – siden bare som hyggelig hobby. Hadde nok ikke fått lyd i et blåseinstrument etter så lang tid. Får inderlig håpe at korpset kan komme i gang igjen, men jeg er redd for at ungene i dag er altfor opptatt med små elektroniske dippedutter og dataspill! Levende musikk er tingen!

 9. Wilfred Høsteland says:

  juli 17th, 2015 at 17:43 (#)

  Hadde vært interessant å en gang samle flest mulig av oss som var med i 1950-årene. Mange er nok borte, og andre er vel spredt over det ganske land. Selv sluttet jeg å spille kornett i 1959/60, og hadde vel neppe fått lyd i et blåseinstrument i dag. Mitt instrument ble fra 1961 orgel.

 10. Wilfred Høsteland says:

  juli 17th, 2015 at 17:48 (#)

  PS! Jeg ser at jeg et sted har skrevet at jeg var med i årene 1953-55 – det skal selvsagt være 1953-1959. Det året hadde korpset 25-års jubileum med middag på Stjernesalen og utdeling av flotte diplomer. Har mitt på veggen i glass og ramme enda!

 11. Wilfred Høsteland says:

  juli 27th, 2015 at 16:06 (#)

  Vet noen om der finnes smalfilmopptak eller lydopptak fra hendelser som Sangens og Musikkens dag i 50-årene, når det endte med felleskonsert i den gamle sangerhallen på Nygårdstangen hvor Fylkesbygget nå ligger, – den årlige felles julekonserten for skolekorps i gamle Konsertpaleet 2. juledag fra samme tid,- eller fra 17.mai i 50-årene? Ny Krohnborg skolekorps hadde jo også matineer i Forum kino årlig – eller medvirket der. Opptak av dette er også av stor interesse. Det var ofte Norma Baleane som var konferansier i Forum

 12. vidar vollund says:

  oktober 10th, 2016 at 15:53 (#)

  Jeg var med i korpset fra 1953 til 1955, var med på tur til København og Århus.Husker bare navnet på to medlemmer: Gunnar Eriksen og Stein Rasmussen

 13. Wilfred W. Høsteland says:

  oktober 17th, 2018 at 13:55 (#)

  Ja jeg husker svært godt Gunnar Eriksen og hans yngre bror Per – og Stein Rasmussen. Hans far var også med i Styret. Jeg har navnene (og bildene) av samtlige etter 25-års jubileet i 1959 – mei en folder hvor alle er navngitt og med hvilke instrumenter de spilte.

  Trist hvis korpset ikke kommer i gang igjen. Det var jo byens største skolekorps og var regnet som det beste også.

Leave a Response