Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Sportsklubben Trane

Tranehuset på Slettebakken stod ferdig i 2009. Fotograf, Sportsklubben Trane 2011.

Sportsklubben Trane har de siste førti år hatt fast tilholdssted i området rundt Slettebakken. Opprinnelig sprang klubben ut fra miljøet rundt Fjeldets bataljon i 1918, og ble etter sigende stiftet «på et bekkalokk» mellom Øvre Korskirkealmenningen og Lille Øvregate. Medlemmene drev med den nye og populære idrettsgrenen fotball, og trente under mottoet: «Samarbeid og kameratskap for å fremme friluftsliv i sunne former».

Klubbens første navn varierte fra Sportsklubben Ørn, Sportsklubben Hellas, Hellaskameratene, og fra 1925 Sportsklubben Trane. Samme år var klubbens tid som «gatelag» over. Nå ble det medlemskap i Bergen Fotballkrets og godkjent spillerdrakt; hvite bukser, og grønn trøye med hvite striper foran og bak.  I 1936 ble Gubbelaget opprettet, og denne avdelingens posisjon fikk mye å si for lagets utvikling, indre liv og framgang.

Stafettløp i Inndalsveien. Ukjent år og fotograf. Arkiv etter Sportsklubben Trane. Bergen Byarkiv

I 1931 kjøpte klubben hytten Trudvang ved Øvre Jordalsvannet på byfjellene. Den ble så populær at det sies at ventetiden for overnatting til slutt var en hel måned. Og mens all offisiell aktivitet var nedlagt i krigsårene, klarte Trane det kunststykket å kjøpe egen tomt på fire mål i Skitnedalen og få tegnet ny hytte. 3500 murstein fra tyskerbrakkene på Rundemanen ble båret over til Skitnedalen, mens alle trematerialer ble fraktet via byen, opp til Tarlebø, i båt over vannet og deretter på skuldrene opp til Skitnedalen. 250 kubikkmeter stein ble sprengt ut i fjellet like ovenfor hytten. Tranehytten stod ferdig i jubileumsåret 1948.De konkurrerte i fotball, håndball, friidrett, skisport og bordtennis. Fra 1945 hadde klubben e damegruppe som etter hvert drev med håndball, bordtennis og kappgang.

På femtitallet endret befolkningssammensetningen seg i klubbens nærområde, og rekrutteringen sank drastisk. Klubben valgte da å rette blikket ut over de sentrumsnære områder. Sportsklubben Trane startet en omflakkende tilværelse. Tidligere hadde de brukt banene på Stemmemyren,  Mulebanen og Møhlenpris, men valgte nå å bevege seg sørover i byen. En tid brukte de banene på Nymark. Etter at den tidligere bossfyllingen nederst på Slettebakken ble regulert og opparbeidet til idrettsformål på midten av seksti-tallet, ble klubbens aktiviteter etter hvert lagt hit. Med de store barne- og ungdomskullene på sytti-tallet, økte medlemsmassen raskt. Nedslagsfeltet var rundt området Adolph Bergs vei, Grans vei, Nattlandsfjellet, og en lang periode også i Sædalen. Mange medlemmer hadde tilknytning til Slettebakken- og Nattland skoler. En stund hadde klubben eget klubblokale i Adolph Bergs vei, i Bergen Læregutthjem.

Vinnerlag? Fra venstre: Sverre Sigvaldsen, Jan L. Larsen, Bjarne Losnegård, ukjent, Sverre Lien. Ukjent dato og fotograf. Arkiv etter SK Trane. Bergen Byarkiv.

Etter hvert fikk klubben festet en tomt ved enden av idrettsanlegget på Slettebakken.  Ved hjelp av tippemidler, innsamlinger, gaver, basarer, og en enorm dugnadsinnsats kunne Trane bygge eget klubbhus med garderober.  Det kostet litt over en million kroner. Dugnadsverdien er ikke inkludert i dette beløpet. Klubben kunne innvie sitt nye og gjeldfrie klubbhus i 2003. Tre måneder senere kom imidlertid et brev fra Bergen kommune. Klubbhuset kom i veien for bybanens stasjon på Slettebakken og måtte rives. Men etter en heftig møtevirksomhet med representanter fra kommunen, fikk klubben vederlagsfritt bygget nytt klubbhus på sin nåværende adresse i Wilhelm Bjerknes vei 30. Dette stod ferdig i 2009, og er i dag et flott klubbhus, med møte- og arrangementslokale og garderober. De fleste medlemmene er under 20 år og aktive i fotball. Klubbens eget gubbelag er fortsatt høyst aktivt og er kjernen i det administrative arbeidet i klubben. «Tranehyttens venner» er en egen del av klubben som arbeider for å holde Tranehytten vedlike.

 

 

Litteratur

  • Red. Aksel Jensen: Sportsklubben Trane1918-1948

Leave a Response