Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Starten på en skolehistorie

Fram til 1700-tallet var det foreldres ansvar å lære barna sine det nødvendige – det nødvendige varierte i forhold til foreldrenes kunnskaper og posisjon i samfunnet.

Utover 1700-tallet var det flere som tok til orde for å sørge for en offentlig skolegang for alle barn, men det tok lang tid å få gjennomslag for dette. Den dansk-norske kongen bestemte i 1741 at alle barn i hver krik og krok skulle ha undervisning, men det var mange som ikke ville høre på det øret.

Den første skolebygningen på Haukeland. Den ble ganske snart for liten. Skolen ble utvidet med flere bygninger og dette første huset ble utvidet i både høyde og bredde. Tegning hentet fra jubileumsboken Haukeland skole i 100 år 1846-1946.

Den første skolebygningen på Haukeland. Den ble ganske snart for liten. Skolen ble utvidet med flere bygninger og dette første huset ble utvidet i både høyde og bredde. Tegning hentet fra jubileumsboken Haukeland skole i 100 år 1846-1946.

På begynnelsen av 1800-tallet var Johan Welhaven sogneprest i Årstad. Han sørget for å få i gang en omgangskole for sognet. En ung begavet mann ble ansatt som skoleholder.

Det var ikke mange barn i skolepliktig alder i sognet, men de bodde spredt. Skoleholderen reiste fra gård til gård og underviste. Reiseruten hans gikk fra Kobbeltvedt i Våkendalen til Årstad, Haukeland, Landås, Solheim og Kronstad for så å ende opp i Møllendal.

Etter ny skolelov av 1827 ble det et krav om en fast skole i hvert sogn. Det tok 11 år før det ble ordnet med fast skole i Årstad, først i leide lokaler hos møller Hagelsteen, ved Årstadbroen. 2. november 1846 kunne elever og lærer ta i bruk sin nye skolebygning, ovenfor Møllendal gravplass.

Skolen ble lenge hetende skolen på Årstad, men fikk senere navnet Haukeland skole da flere skoler kom til. Verksskolen i Solheimsviken åpnet for barna til verkstedsarbeiderne i 1858. Da barnetallet stadig økte i området ble det behov for flere skoler. De nye skolene var: Solheim (1884), Gyldenpris (1917), Ny Krohnborg (1924), Minde (1925), Fridalen (1939), Slettebakken (1955) og Landås (1957).

Litteratur

  • Haukeland skole i 100 år 1846-1946 (Utgitt av Haukeland skole i 1946).
  • Haukeland skole. Ved Ulrikens fot i 150 år 1846-2.november-1996. Historien om skolen og  distriktet. (utgitt av Haukeland skole i 1996).

Leave a Response