Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Storfint besøk på Årstadvollen

Vet du at Hans Kongelige Høyhet kronprins Oscar (kong Oscar I) besøkte ekserserplassen på «Aarstadvolden» da han gjestet Bergen 16. august 1833?

I tidligere tider kunne man se soldater eksersere på «Aarstadvolden» (Alrekstad). Det var «søndre Aarstadvold» som var ekserserplass, i tillegg til ekserserplassen på Engen i Bergen.

Situasjonskart over Årstad (gård) og Møllendal. Werner H. Christie. Produsert av Bergen Stift. 1779.

Situasjonskart over Årstad (gård) og Møllendal. Werner H. Christie. Produsert av Bergen Stift. 1779. BBA-0983/T-0348 Oppmålingsvesenet. Eldre kartsamling.

En av de største begivenhetene i ekserserplassens historie var da kronprins Oscar besøkte ekserserplassen. Det var da 100 år siden sist en representant fra kongehuset hadde gjestet byen, og besøket medførte derfor stor jubel fra alle. Det var festforestilling i teateret, fakkeltog og andre festligheter, deriblant en tropperevy (høytidelig mønstring) på Årstadvollen.

Langs veien helt fra byen og oppover Kalfarveien til Årstadvollen sto jublende mennesker, og sletten på Årstad var fylt med enda flere glade og jublende mennesker. Ved inngangen til ekserserplassen var der en «smuk» æresport dannet av geværer og faner. Inne på ekserserplassen «var det bergenhusiske gevorbne og det søndfjordske nationale musketerkorps samt det hersteds garnisonerende batteri av 5 artilleribataljon […] forsamlet».[1]

På Årstadvollen bifalt Hans Kongelige Høyhet troppenes oppstilling og deres manøver. Etterpå var det servering, og det ble utbrakt en skål for kronprinsen. En sang med historisk sus over, forfattet av overlærer Lyder Sagen (1777 – 1850), ble avsunget:

«Her hvor til Kampen vi oss øved,
Her paa det stolte Alrekstad,
I Hedenold de Kjæmper prøved
Hva Staal i Sverd og Økser sad.
Her sto, o Prins, hvor du mon stande
Kong Harrald og Kong Adelsteen,
Og Sverre med sin Kløgt i Pande,
Og modig som hans Birkebeen.»

Adresseavisen slo stort opp om kronprinsens besøk. Besøket ble omtalt i flere nummer av avisen som vanligvis bare inneholdt avertissementer og bekjentgjørelser fra myndighetene.

Oversiktsbilde Årstadvollen/Alrekstad. UBB-W-SH-005081. Fotograf: Widerøes Flyveselskap A/S. 01.01.1935-31.12.1938

Oversiktsbilde Årstadvollen/Alrekstad. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen. UBB-W-SH-005081. Fotograf: Widerøes Flyveselskap A/S. 01.01.1935-31.12.1938

Tjuetre år senere var det igjen kongelig besøk på Årstadvollen. I 1856 besøkte kronprins Karl (Karl XV) Bergen. Den gangen var avisreferatene «knappere og mindre lyriske». Der var imidlertid både revy og lunsj som sist, men sangen og jubelen uteble. Det virket som om der var hastverk over hele besøket. Det var imidlertid planlagt at det ridende kor av borgergarden skulle eskortere kronprinsen opp til Årstad, men kronprinsen brydde seg ikke om noen eskorte. Han fikk sadlet sin hest og red opp til Årstad uten opptog.

Innen utgangen av 1860-årene var det slutt på «Aarstadvolden» som ekserserplass. Da overtok Ulven i Os kommune den oppgaven.

 


[1] Bergen var på denne tiden en sterk garnisonsby. Musketerkorpset besto av to kompanier, hvert med 100 vervede («gevorbne») menn, og to like sterke «nationale» kompanier bestående av menn utskrevet som rekrutter fra byens nærmeste landdistrikter. Korpset hadde øvelse og drev eksersis på Engen og delvis på Årstadvollen. Det marsjerende korps mellom Engen og Årstadvollen må ha vært et flott syn med 400 uniformerte menn, fire i bredden og med gallakledde offiserer ridende til hest ledet an av brigademusikken som gikk i spissen.

Smakebiter fra arkivet

Situasjonskart over Årstad (gård) og Møllendal. Kopi. Bergen 1926. BBA-0983/T-0348 T: 2. Oppmålingsvesenet. Eldre kartsamling.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Bing, Just: Aarstads historie. Bergen Historiske Forenings Skrifter. 28/1922.
  • Hoff, Edvard: Fra Bergen omkring 1850. Bergen 1920.

Arkiv

  • BBA-0983/T-348 Oppmålingsvesenet. Eldre kartsamling.

Leave a Response