Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Strømmøllen

Mange vet at det var møller langs Møllendalselven i Årstad. I matrikkelen fra 1906 ser vi under gårdnummer 13, Møllendal, oppført fem møller: Nedre tyske mølle, Øvre tyske mølle, Årstad møllers vannfall, Barkemøllen og Kobbermøllen. Men vet du at det også lå en mølle i Strømmen på Årstadsiden, rett innenfor der Årstadkaien ligger?

Kart over Strømmøllen i Årstad Tinglag. 1896.

Kart over Strømmøllen i Årstad Tinglag. 1896.

Før utdypningen av Nygårdsstrømmen mellom Store Lungegårdsvann og Puddefjorden var strømforholdene sterke. Derfor anla kjøpmann Johan Christian Boath i 1827 en tidevannsmølle som utnyttet tidevannets svingninger. For å oppnå enda mer kraft bygde han også en vindmølle på taket.

Møllen skiftet eier opp gjennom årene, bl.a. etter at Nygårdsbroen åpnet i 1851 og som resulterte i dårligere forhold for mølledriften. Det ble derfor også drevet annen virksomhet her, som produksjon av kaffesurrogat, såpeproduksjon m.m. Navnet endret seg da til «Bridsel-, Cichorie- eller Sæbefabrik», fra 1860-tallet til ”Strømmen Tændstik og Sikorifabrik”. I våningshuset ble det i flere år drevet traktørsted med servering av kaffe og te, øl og brennevin.

Etter hvert ønsket Havnefogden å utdype Nygårdsstrømmen for å lette trafikken inn i Store Lungegårdsvann. Etter Havnefogdens beregninger ville imidlertid utdypning av fartsløpet forminske kraften med 2/3, til 6 hk.

For å få til dette kjøpte kommunen i 1894/95, via varaordfører Chr. Michelsen, eiendommen for kr. 27.000. Utdyping av strømløpet ble realisert året etter og Strømmøllen delvis fjernet.

Tidligere gnr/bnr 9 bnr. 7, i dag gnr/bnr 158/21.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Bergens kommuneforhandlinger 8/1895.
  • Byantikvaren i Bergen: Kulturminnegrunnlag Store Lungegårdsvann. Bergen 2002.
  • Bing, Just: Årstads historie. I Bergen Historiske Forenings Skrifter 28/1922.
  • Geelmuyden, C. og H. Schetelig: Bergen 1814‑1914. Bergen 1914.
  • Gjerstad, Jo: Fra Strømmøllen til Ford i Strømmen og moderne forretningseiendom. Bergen 2008.
  • Hagelsteen, Johan: Gamle møller i Bergen. I Bergen Historiske Forenings skrifter 52/1946.

Arkiv

  • Bergen Havnefogd (A-0742).
  • Bygningssjefen i Bergen (A-0430).
  • Bergen oppmålingsvesen (A-0983/T-0348).

Leave a Response