Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Tobakksfabrikken Victoria

«Her fabrikeres alskens cigarer, cigaretter, røgetobakker og skraatobakker. Alene af røgetobak er der ikke mindre end 60 sorter».

Den opprinnelige tobakksfabrikken var en stor fabrikkbygning som lå ved Puddefjordens strandlinje i Solheimsgaten 8, like før Bergens mekaniske verksteder (BMV). Det hadde vært drevet tobakksfabrikk i bygningen siden 1880, men Tobakksfabrikken Victoria AS ble stiftet 27. april 1910 med herrene H. Klohs og J. Rogge som innehavere. I 1917 hadde de bygget en ny og mer tidsriktig fabrikk med egen emballasjeavdeling som var ualminnelig smakfullt utstyrt.

Den opprinnelige Tobakksfabrikken. Her ved Puddefjorden startet Tobakksfabrikken Viktoria sin virksomhet i 1910. Fotograf ukjent. Ukjent år. Bergens nærings- og forretningsliv i tekst og billeder.

Den opprinnelige Tobakksfabrikken ved Puddefjorden. Her startet Tobakksfabrikken Victoria sin virksomhet i 1910. Fotograf ukjent. Ukjent år. Bergens nærings- og forretningsliv i tekst og billeder.

I arkivet etter Bergen stedlige fabrikktilsyn kan vi blant annet lese at driften i 1912 ble besørget av to elektromotorer, to dampkjeler og 68 arbeidere. Antall arbeidere var fordelt på 38 kvinner og 30 menn. I aldersgruppen 12-14 år var der 5 gutter og 1 jente, fra 14-16 år 5 gutter og 3 jenter og fra 16-18 år 2 gutter og 4 jenter. Antall voksne arbeidere var 18 menn og 30 kvinner. I 1928 var der 1 dampbeholder og 1 elektromotor og kun 4 voksne arbeidere (1 mann og 3 kvinner).

Fagkunnskap fra Bremen

H. Klohs var den praktiske leder av fabrikken. Han var født i Bremen i 1870, og kom til Norge i 1886. Med seg i bagasjen hadde han erfaring fra bestefarens tobakksfabrikk i Bremen. J. Rogge var sjef for fabrikkens kontorer. Han var født i 1889 og kom til Bergen etter endt utdannelse som kontormann, med studieopphold i Tyskland og England.

Sigarproduksjonen var en temmelig innviklet prosess og krevde stor grad av nøyaktighet. Først måtte tobakken fuktes, sorteres, strippes, vikles og rulles med dekkblader. Deretter ble sigarene sortert til hen i mot 140 farger, før de ble pakket i kasser og lagret i fire uker. Lagringen var det viktigste leddet i prosessen og hr. Klohs personlig passet på at det gikk riktig for seg. Det skulle lite til før aromaen gikk tapt. Ikke en eneste kasse forlot fabrikken uten at hr. Klohs hadde hatt den i sine hender.

Der var også mange slag skråtobakk; stangtobakk, sweetscent, smaarull og chimoo (lys vare), sweetcent i blikkesker og ruller på opptil 2 kilo. Det meste av tobakken ble innført fra Bremen.

Fra tobakk til kull

Den eldste tobakksfabrikkbygningen ble overtatt av A/S Sigurd Aarø & Komp. Trælasthandel.  (Kullkompaniet av 1871).

I 1917 sendte Aarø byggemelding/søknad om å få innrede stallplass til sju hester i trebygningen til den forhenværende tobakksfabrikken. I stedet for tobakksproduksjon, skulle der bli trelastforretning. Det var derfor nødvendig med en stall. Stallen skulle tilfredsstille Sundhetsvesenets forskrifter, og der skulle mures gjødselskumme og legges ned kloakk med utløp i sjøen. Bygningen skulle ikke forandres utvendig. Søknaden ble godkjent av helsemyndighetene og av Bergens Stadskonduktørkontor.

Smakebiter fra arkivet

Bergen stedlige fabrikktilsyn. Fortegnelse over fabrikkanlegg og inspeksjoner. Tobaksfabrikken Victoria 1912 – 1925. Arkivet etter Bergen stedlige fabrikktilsyn.

Litteratur

 • Bergens nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Red. O.W. Fasting m.fl. A.M. Hanches Forlag, Kristiania. Ukjent år.

Arkiv

 • BBA-2740 Fa 1 Arkivet etter Arkitekt Daniel Muri, Bergen Byarkiv.
 • BBA-0277 F0007 Bergens stedlige fabrikktilsyn 1912 – 1928. Bergen Byarkiv.
 • Byggesaksarkivet. Arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune

Responses

 1. Anne-Cathrine Neslein says:

  mars 16th, 2013 at 00:18 (#)

  Hei!
  Jeg har nylig fått vite at min oldefar drev J W Nolte Tobaksfabrik i Solheimsviken fra 1881-1910.han kom fra Bremen der hans foreldre drev tobaksfabrik. Hans navn var Peter H A Deetjen. Er det noe igjen av fabrikkbygningene idag? Victoria tobaksfabrik overtok visstnok etter 1910.
  mvh
  Anne-Cathrine Neslein

 2. Helge Bjørn Horrisland says:

  juni 9th, 2014 at 10:52 (#)

  Anne-Cathrine,
  Din oldefar var en ivrig frimurer i tiden rundt 1905 og korresponderte i den forbindelse med statsminister Michelsen om kong Haakons forhold til frimureriet.
  Jeg er veldig interessert i å vite om det eksisterer noe privatarkiv etter din oldefar.
  Du må gjerne bruke min epost ved svar: hbhorr@online.no
  Med vennlig hilsen
  Helge Bjørn Horrisland
  Leder for Frimurerordenens Historiske Arkiv

 3. Barnearbeid | Historier fra en bydel – Årstad says:

  november 25th, 2014 at 09:36 (#)

  […] Tobakksfabrikken Victoria […]

 4. Torill Borge Horneland says:

  januar 4th, 2020 at 12:23 (#)

  Magne Jansen/Johnsen Bysheim, f. 31.10.1847 i Hosanger er oppført som «tobaksfabrikarbeider» i folketellinga for Bergen 1891. I folketellinga frå 1910 er han busett på Bysheim i Hosanger med tittel «gaardbruker» og tobaksfabrikant». Ingen kjenner til nokon tobakksfabrikk i Hosanger, så fabrikken må ha vore i Bergen. Fanns det fleire tobakksfabrikker enn den som er omtalt her? Han er og omtala i eit avsnitt i boka om Lonevåg (hovudforfattar M. Njåstad), utgjeven av Osterøy sogelag

 5. Anders Nilsen says:

  januar 6th, 2020 at 13:46 (#)

  Hei. I Bergens Adressebok 1910-11 er det listet opp fem tobakks- og sigarfabrikker. Bergens nye Tobaksfabrik A/S i Nygaardsgd. 112, Hermes Tobaksfabrik i Markevei 1 (13?), Ludv. Olsen i Gartnergd. nedre 3, Victoria Ltd i Solheimsvigen og Wegener & Søreide i Jernbanegd. ø. 1.

Leave a Response