Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Verksskolen

I Løbergsveien lå tidligere Bergens Mekaniske Verksteds skole. Skolen var en toetasjers trebygning og hadde i 1896 hele 659 elever fordelt på syv klassetrinn.

Skolehuset ble bygd i 1868 etter at den gamle skolen brant ned. Denne var innredet i en liten ettroms leilighet i en arbeiderbolig og lå trolig i Solheimsgaten.  Skolen ble opprettet i 1856 etter pålegg fra Stiftsdireksjonen. I følge skoleloven av 1827 var nemlig alle verk med flere enn 30 arbeidere forpliktet til å opprette skole for arbeidernes barn.

Det var sogneprest Grønvold som først begynte å øve press for å få både Bergens Mekaniske Verksted og Strømmens Støperi til å etablere en skole. Han skrev gjentatte brev til styrene for de to bedriftene med henvisninger til skoleloven. Sognepresten var imidlertid ikke særlig fornøyd med skolen. Lokalet var lite, trekkfullt og lytt og læreren var ikke utdannet som seminarist.

Da huset brant i 1866 måtte elevene en periode gå på Årstad sogns skole på Haukeland. Sogneprest Grønvold forsøkte nå å få Bergens Mekaniske Verksted og Strømmens Støperi til å bygge hver sin skole, men de bestemte seg til slutt for å gå sammen om å bygge en skole på Ny Krohnborg.

Den nye skolen var et enetasjes trehus med to klasserom i 1.etasje og lærerbolig i 2.etasje. I 1869 var det 113 elever ved skolen og to lærere. En mannlig lærer for de eldste elevene og en kvinnelig for de yngste. På grunn av mangel på klasserom ble det innført både formiddags- og ettermiddagsundervisning. Skolen slet lenge med stort fravær. Dette skyldtes at mange av barna arbeidet i fabrikkene i Solheimsviken.

Elevtallet på Verksskolen økte stadig og skolen ble snart overfylt. Også Haukeland skole var sprengt og det ble derfor vedtatt å bygge en ny skole. Solheim skole sto ferdig i 1884 og arbeiderbarna fra Strømmen Støperi ble nå overført hit. Verksskolen på Ny Krohnborg ble i 1892 utbedret og påbygd en etasje. Dette hadde bl.a. sammenheng med skoleloven av 1889 som stilte strengere krav både til skolebygninger og undervisning.

Verksskolen ble nedlagt rundt 1915 og bygningen ble i noen år brukt som bolig for arbeidere ved BMV. Huset gikk senere over i privat eie og ble revet i 1978.

Smakebiter fra arkivet

 Verksskole – BMV – forandring 1.etg Verksskole – BMV – forandring 1.etg
Tegning av grunnflate i verksskolen
Vverksskolen - kart over plassering Verksskole – BMV – kart over plassering
Kart med verksskolen. Datert 15.08.1917

Relaterte artikler

Litteratur

  • Bing, Just: Aarstads historie. BHFSkr. 28/1922.

Arkiv

  • Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Bergen Mekaniske Verksteds skole, Bergen Byarkiv.

Responses

  1. Bedehuset i Solheimsviken | Historier fra en bydel – Årstad says:

    desember 16th, 2014 at 10:25 (#)

    […] Verksskolen […]

Leave a Response