Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Vilhelm Bjerknesvei

Utsnitt av kart over den planlagte Vilhelm Bjerknesvei, datert oktober 1955. Fra arkivet etter Veivesenet, Bergen Byarkiv.

Vilhelm Bjerknesvei er en av hovedveiene på Slettebakken og går fra Hagerupsvei til Øvre Fantoftåsen.  Langs veien ble det bygd shoppingsenter, skole, idrettsanlegg, kirker og en rekke andre fellesfunksjoner, samt boligblokker. Veien fikk navn etter fysikeren og meteorologen Vilhelm Bjerknes, men gikk i flere år under navnet «Slettebakken».

Byggingen av Vilhelm Bjerknesvei  eller «Slettebakken hovedvei» ble vedtatt av formannskapet i 1955 og veien ble bygd ut i takt med boligutbyggingen i strøket.   Det var vanlig å bygge ut veiene etappevis.  Først ble de grovplanert med grusdekke og først når bebyggelsen var på plass ble veiene ferdigstilt med fortau og fast grusdekke.

Flyfoto fra 1963 av Slettebakken skole og Vilhelm Bjerknesvei. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S. Billedsamlingen, UiB. Kat.sign. UBB-W-F-109193.

Vilhelm Bjerknesvei skulle, sammen med Johan Hjortsvei, delvis komme til å erstatte den gamle Slettebakksveien.  Veien skulle, i henhold til reguleringsplanen for Slettebakken fra 1950, være en av hovedtrafikkårene i strøket og ble derfor gjort bredere enn boliggatene. Johan Hjortsvei, som tar av fra Vilhelm Bjerknesvei, skulle først og fremst skaffe tilkomst til de nye boligblokkene på Søre Slettebakken.

Vilhelm Bjerknesvei ble delvis plassert parallelt med Slettebakksveien og går i en relativt rett linje opp mot høydedraget. Her gjør den en sving rundt Slettebakken gård og deler seg i Fantoftveien og Øvre Fantoftåsen. Arbeidet med den nordre delen av veien ble påbegynt ca. 1956 og i 1959 ble det vedtatt å bygge ut veistrekningen fra Johan Hjortsvei til Slettebakksveien.

I 1958 ble bussruten til Sletten, linje 3, åpnet og i 1962 ble den forlenget til Søre Slettebakken. Samme år ble det også vedtatt å bygge en vendeplass for bussen i krysset Slettebakksveien/Vilhelm Bjerknesvei.

Smakebiter fra arkivet

Utsnitt av kart over Bergensdalen fra 1959. Utgitt av Bergen oppmålingsvesen. Vilhelm Bjerknesvei er her navngitt med «Slettebakken». Vi ser den gamle Slettebakksveien på nedsiden mot Tveitevannet. Slettebakken skole er delvis bygd og mange av kolonihagehyttene står fremdeles. Arkivet etter Oppmålingsvesenet. Bergen Byarkiv.
Øvre del av Vilhelm Bjerknesvei under bygging, med forslag til plassering av boligblokker på Søre Slettebakken, alternativ II. Stemplet «Kom.dep. tet 26 september 1959». Fotograf ukjent. Arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen, Bergen Byarkiv.
Avisutklipp fra Bergens Tidende 6.august 1960 om de nye veiene på Slettebakken. Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen Byarkiv.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Jensen, Helge, Høgmo, Einar, Johnsen, Bernt Endre og Haavet, Inger Elisabeth: Landås – fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby. Bergen 2002.
  • Bergens kommuneforhandlinger 1952, sak nr. 41.
  • Bergens kommuneforhandlinger 1955, sak nr. 153.
  • Bergens kommuneforhandlinger 1958, sak nr. 142.
  • Bergens kommuneforhandlinger 1959, sak nr. 13 og 129.
  • Bergens kommuneforhandlinger 1960, sak nr. 88.

Arkiv

  • Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Veivesenet, Bergen Byarkiv.

Leave a Response