Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Apoteket Bien

Illustrasjonen viser arkitektenes skjema av innredning for Solheimsviken apotek. Foran til venstre er publikumsarealet med venterom og reseptur. Skjemaets tre andre utsnitt viser veggene inne i resepturområdet. Uten år. Fra arkivet etter Arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, Bergen Byarkiv

Apoteket Bien ble opprinnelig etablert i 1913 under navnet Solheimsvikens apotek med adresse Solheimsgaten 66. I 1939 flyttet apoteket fra Solheimsgaten til Fjøsangerveien 30 og endret samtidig navn til Apoteket Bien. I 2001 flyttet apoteket tilbake til Solheimsgaten. Lokalene til Apoteket Bien i Fjøsangerveien 30 ble fredet etter Lov om kulturminner i 1993. I dag holder Bien bar og kafé til i lokalene. Les mer

Strømmøllen

Kart over Strømmøllen i Årstad Tinglag. 1896.

Mange vet at det var møller langs Møllendalselven i Årstad. I matrikkelen fra 1906 ser vi oppført under gårdnummer 13, Møllendal, fem møller: Nedre tyske mølle, Øvre tyske mølle, Årstad møllers vannfall, Barkemøllen og Kobbermøllen. Men vet du at det også lå en mølle i Strømmen på Årstadsiden, rett innenfor der Årstadkaien ligger?

Les mer