Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Radiofabrikken i Løbergsveien

Brev fra Radiofon AS. Arkiv etter Havnefogden 1946. Bergen Byarkiv.

I første halvdel av 1900-tallet var radio tidens høyteknologi. På listen over norske radiofabrikker vet vi kun om to fra Bergen. Ola Radio vet vi svært lite om. Men Radiofon A/S holdt til i Løbergsveien 91 x. Les mer

Gyldenpris Slip og mek. Værksted

På slippen ligger båter til reparasjon. Fra venstre ser vi verkstedsbygget, og båter på slippen. Privat foto, ukjent fotograf og dato.

På nordsiden av Puddefjordsbroen på Gyldenpris finner vi to større forretningsbygg, og gater på kryss og tvers. Før broen kom i 1957 lå der et staselig herskapshus oppe i bakken, og ved strandkanten en travel arbeidsplass med slipp og mekanisk verksted. Les mer

AS Luna metalvarefabrik

Brev fra A/S Luna. Arkiv etter Havnefogden i Bergen 1945. Bergen Byarkiv.

Ny teknologi rundt forrige århundreskifte førte til stadige nyetableringer i industrien. Utvikling av elektroteknologi førte til en økende etterspørsel etter metallarbeider. Dette skapte grunnlag for innenlands produksjon. Les mer

Union – De forenede Motorfabrikker

Fabrikkenbygningen til Union i Damsgårdsveien 37. Foto fra 2011.

En rekke av Wingaard Jernstøperi sine datterselskaper ble i starten av 1900-tallet skilt ut som egne aksjeselskaper. Motorproduksjonen var en av disse. Union startet opp i 1912 med lisens på en dansk 4-takts Hein-motor. Les mer

Med lisser og bånd fra Trengereid til Solheim

Trengereid frabrikker solgte ikke bare varer i Norge, men også til utlandet. En spesiell sort sømbånd ble sendt til England hver uke og lisser ble sendt til Sverige, Holland og Russland, ja helt til Ostindia. Les mer

Tobakksfabrikken Victoria

Den opprinnelige Tobakksfabrikken. Her ved Puddefjorden startet Tobakksfabrikken Viktoria sin virksomhet i 1910. Fotograf ukjent. Ukjent år.

«Her fabrikeres alskens cigarer, cigaetter, røgetobakker og skraatobakker. Alene af røgetobak er der ikke mindre end 60 sorter».

Les mer