Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Skomakerne på Kronstad og Nymark

For ikke så mange år tilbake var skomakerne en av de viktigste yrkesgruppene. Et par sko var en dyrebar eiendel for de fleste. I områdene rundt Solheimsviken var det flere skomakere. Her forteller Tore Jan Lund hvor viktig det var for en ung fotballspiller å ha en skomaker «med på laget». Les mer

Solheim Traadfabrik AS

I området sør for Edvard Grieg vei på Krohnstad ble det rundt forrige århundreskifte anlagt en rekke fabrikker knyttet til tekstilindustri. Solheim Traadfabrik AS ble opprettet i 1898 av Chr. Campbell Andersen og O. Nilssen & Søn. De hadde forberedt seg godt, og studert teknikker og fabrikasjonsmetoder i utlandet. Trådfabrikken var en stor arbeidsplass, der ca. tre fjerdedeler var kvinner. Les mer

Fleischers kjemiske fabrikker AS

I Edvard Griegs vei 3, like sør for Danmarksplass, står en stor funkisbygning i mur. På taket kunne trafikanter som hastet forbi i siste halvdel av nittenhundretallet se fargerike plankebiter som skinte på rekke og rad mot Ulriken i alle verdens farger. I denne bygningen ble Norges mest solgte utendørsmaling, Drygolin, oppfunnet. På taket, der bergensværet stod på året rundt, ble nye malingstyper testet ut.
Les mer

O. Kavli AS – norsk ost til hele verden.

O. Kavli AS fylte 120 år i 2013. Eventyret startet med en ung gutt fra et fattigslig småbruk i Møre og Romsdal. Han kom til Bergen som femtenåring for å skaffe seg handelsutdannelse og levebrød. Tre år senere startet Olav Kavli en av landets største kommersielle suksesser innen matvarebransjen med noen få oster fra Ytterøens Ysteri i Trondheim. Fra 1934 til 1984 var Kavli en del av den industrielle identiteten i Årstad og på Gyldenpris. Les mer

Møllene i Møllendal

Kopi av situasjonskart over områdene Møllendalen og Årstad. Datert 27.08. 1926. A-0348 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet.

Navnet Møllendal skulle tilsi at det har foregått møllevirksomhet her over lengre tid og en finner igjen levn av mølleaktiviteten i kilder så langt tilbake som middelalderen. I kildene finner en stedsnavnet Møllendal igjen i 1519, men en kan hevde at det har vært mølle- og kvernvirksomhet i området i også eldre tider. Noe en kan spekulere i er om det kan ha vært møller her knyttet til kongsgården Álrekstaðir på Harald Hårfagres tid i området ved dagens Årstadveien. I så tilfelle ville det også ha vært mølleaktivitet i området rundt Magnus Lagabøtes bylov av 1276 som stadfestet at møllerne sammen med andre næringsgrupper skulle ansees som en skattepliktige. Imidlertid er det ikke før i 1519 at en finner stedsnavnet Møllendal i kildene. Les mer

Bossfyllingen på Slettebakksmyren

Fra krigsårene og frem til 1960 lå det en stor fylling omtrent der som Slettebakken Idrettsanlegg ligger i dag. Fyllingen mottok husholdningsavfall fra Årstad og Gyldenpris. I følge Renholdsverkets årsmeldinger har det til sammen på disse tjue årene blitt fraktet over 300.000 kubikkmeter avfall hit, det er omtrent samme mengde som ville medgå om en skulle fylle igjen begge Fløyfjellstunnellene. Les mer