Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Bergens Mekaniske Verksted

Assuransekart over B.M.V Solheimsviken datert 1.januar 1962. Arkivet etter Bygningssjefen.

Bergens Mekaniske Verksted ble anlagt i Solheimsviken i 1855 med Michael Krohn som pådriver. Krohn ønsket å etablere et verksted som kunne reparere og vedlikeholde de nye dampskipene. Noe slikt fantes nemlig ikke i nærheten av Bergen. Les mer

Det Stedlige Fabrikktilsynet i Årstad

Arbeider ved maskinene i Bergens Blikktrykkeri i 1930. Foto: Atelier KK, UBB.

Mot slutten av 1800-tallet ble det et sterkt fokus på helse- og arbeidsforhold i industrien. Forholdene var kritikkverdige, og barnearbeid var utbredt. Arbeiderkomiteen av 1885 hadde slått alarm, og arbeiderne krevde at noen tok affære. Arbeidervern- og fabrikktilsynslov ble vedtatt i 1892. Ett fabrikktilsyn ble opprettet i hver kommune i 1893, og fikk navnet Det stedlige Fabrikktilsynet. Les mer

Gartnerier

Lars Nygaards gartneri, Solheims gartneri, i Kanalveien 1. Fotograf: Widerøe’s Flyveselskap A/S, 1961. Billedsamlingen, UiB. UBB-W-SH-082650

Mellom 1880-1920 fant det sted en oppblomstring av «grønne bedrifter» i området like sør og vest for Danmarksplass. Mange av gartnerne i Årstad åpnet i tillegg forretning i byen og solgte sine varer der. Noen solgte blomstene og grønnsakene på Torvet, mens enkelte andre drev med utsalg direkte fra gartneriet, såkalt hjemmehandel. Les mer

Arbeidsledighet, konflikter og samhold i 1930-årene

”Vika-folket i sol og skygge”. Artikkel i Bergens Arbeiderblad 01.11.1975. Arkivet etter Institutt for Byfornying AS.

Mellomkrigstiden var en svært vanskelig periode for de fleste norske skipsverft. Fra slutten av 1920-årene og helt frem til krigsutbruddet ble det bare bygd noen få skip ved Bergens Mekaniske Verksted. Dette førte til driftinnskrenkninger og stor arbeidsløshet. Les mer

L. J. Danielsen garveri

I nedre venstre hjørne i bildet ligger Danielsens garveri. Der ser vi skorsteinen og gavlene mot Solheims Tverrgate. I høyre billedkant skrår Solheimsgaten gjennom området, og i øvre del av bildet ser vi Michael Krohns gate som svinger utover langs Puddefjorden, forbi BMV. Utsnitt av fotografi tilhørende Billedsamlingen ved Univeristetsbiblioteket i Bergen. Fotograf:Ukjent.

Garveriet L. J. Danielsen ble i følge bedriftens brevhoder etablert i 1832. Det året tok Ole Danielsen borgerskap som skomaker, og det er nok det som regnes som stiftelsesåret. Den gang hadde skomakerne i Bergen fortsatt nærmest enerett på garving. Det var først rundt 1850 det ble vanlig med garverier uavhengig av skomakerne. Les mer

Radiofabrikken i Løbergsveien

Brev fra Radiofon AS. Arkiv etter Havnefogden 1946. Bergen Byarkiv.

I første halvdel av 1900-tallet var radio tidens høyteknologi. På listen over norske radiofabrikker vet vi kun om to fra Bergen. Ola Radio vet vi svært lite om. Men Radiofon A/S holdt til i Løbergsveien 91 x. Les mer