Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Gyldenpris Slip og mek. Værksted

På slippen ligger båter til reparasjon. Fra venstre ser vi verkstedsbygget, og båter på slippen. Privat foto, ukjent fotograf og dato.

På nordsiden av Puddefjordsbroen på Gyldenpris finner vi to større forretningsbygg, og gater på kryss og tvers. Før broen kom i 1957 lå der et staselig herskapshus oppe i bakken, og ved strandkanten en travel arbeidsplass med slipp og mekanisk verksted. Les mer

AS Luna metalvarefabrik

Brev fra A/S Luna. Arkiv etter Havnefogden i Bergen 1945. Bergen Byarkiv.

Ny teknologi rundt forrige århundreskifte førte til stadige nyetableringer i industrien. Utvikling av elektroteknologi førte til en økende etterspørsel etter metallarbeider. Dette skapte grunnlag for innenlands produksjon. Les mer

Union – De forenede Motorfabrikker

Fabrikkenbygningen til Union i Damsgårdsveien 37. Foto fra 2011.

En rekke av Wingaard Jernstøperi sine datterselskaper ble i starten av 1900-tallet skilt ut som egne aksjeselskaper. Motorproduksjonen var en av disse. Union startet opp i 1912 med lisens på en dansk 4-takts Hein-motor. Les mer

Apoteket Bien

Illustrasjonen viser arkitektenes skjema av innredning for Solheimsviken apotek. Foran til venstre er publikumsarealet med venterom og reseptur. Skjemaets tre andre utsnitt viser veggene inne i resepturområdet. Uten år. Fra arkivet etter Arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, Bergen Byarkiv

Apoteket Bien ble opprinnelig etablert i 1913 under navnet Solheimsvikens apotek med adresse Solheimsgaten 66. I 1939 flyttet apoteket fra Solheimsgaten til Fjøsangerveien 30 og endret samtidig navn til Apoteket Bien. I 2001 flyttet apoteket tilbake til Solheimsgaten. Lokalene til Apoteket Bien i Fjøsangerveien 30 ble fredet etter Lov om kulturminner i 1993. I dag holder Bien bar og kafé til i lokalene. Les mer

Strømmøllen

Kart over Strømmøllen i Årstad Tinglag. 1896.

Mange vet at det var møller langs Møllendalselven i Årstad. I matrikkelen fra 1906 ser vi oppført under gårdnummer 13, Møllendal, fem møller: Nedre tyske mølle, Øvre tyske mølle, Årstad møllers vannfall, Barkemøllen og Kobbermøllen. Men vet du at det også lå en mølle i Strømmen på Årstadsiden, rett innenfor der Årstadkaien ligger?

Les mer

Med lisser og bånd fra Trengereid til Solheim

Trengereid frabrikker solgte ikke bare varer i Norge, men også til utlandet. En spesiell sort sømbånd ble sendt til England hver uke og lisser ble sendt til Sverige, Holland og Russland, ja helt til Ostindia. Les mer