Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Tobakksfabrikken Victoria

Den opprinnelige Tobakksfabrikken. Her ved Puddefjorden startet Tobakksfabrikken Viktoria sin virksomhet i 1910. Fotograf ukjent. Ukjent år.

«Her fabrikeres alskens cigarer, cigaetter, røgetobakker og skraatobakker. Alene af røgetobak er der ikke mindre end 60 sorter».

Les mer

Hr. von Erpecom & Søn’s Kjæxfabrik

Kjeksfabrikken og flere andre bygninger i Fabrikkgaten ble tegnet av arkitekt Ingolf Danielsen (1876-1961). Bygningssjefen i Bergen (A-0430 Ha).

I skjøter og annen eiendomsdokumentasjon ble det ofte satt en klausul som forbød bygging av bakeri på eiendommen. Byen forsøkte å unngå flere branner, og hadde en svært streng bygningslov. Bakerier og tilsvarende virksomheter søkte seg derfor ut av byen. Les mer

Reperbanene i Fjøsangerveien

Sunde & Hansens repslageri under gjenoppførelse i Fjøsangerveien, u.å. Bygningssjefen i Bergen (A-0430 Ha).

Har du lurt på hva den lange bygningen som står i Fjøsangerveien 71 har vært brukt til? Visste du at det på andre siden av veien, litt nærmere Danmarksplass, har vært en tilsvarende bygning? Bygningene var i sin tid repslagerier: Produksjonslokaler for tau, trosser og kabler. På 1880-tallet arbeidet rundt halvparten av alle landets repslagerarbeidere i Bergen og omegn. Les mer

Fagerheim fabrikker

Bygningene i pusset mur med dekor av små og store teglsteinskvadrater er tegnet av arkitekt Ingolf Danielsen (1876-1961). Danielsen tegnet også en del andre industribygg i dette området. Bygningssjefen i Bergen (A-0430 Ha).

På østsiden av Fjøangerveien, i Kanalveien 5, ligger et gult murbygg med et karakteristisk tårn. Bygningsmassen, reist i 1916, rommet Fagerheims Not- og Garnfabrikk. Fabrikkanlegget besto av flere bygninger, bl.a. en over 300 meterlang reperbane. Les mer

A/S Bergen Blikktrykkeri (BBB)

På begynnelsen av 1900-tallet åpnet det internasjonale markedet seg for norsk fiskehermetikk og det ble etterspørsel etter emballasje. Bergen Blikktrykkeri AS ble grunnlagt i 1908 av den tyskfødte industrigründeren Paul Scholz. Fabrikken produserte emballasje til hermetikkindustrien, og hadde eget papirtrykkeri som laget etiketter til boksene. Blikktrykkeriets eget mekaniske verkstedet laget maskinene som ble brukt i produksjonen. Bygningen har i dag adressen Damsgårdsveien 60-62.

Les mer