Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Arbeidernes jordmor – Nikoline Falck Ellertsen

Nikoline Marie Falck Ellertsen var jordmor i Årstad kommune fra 1904 til Årstad ble innlemmet i Bergen i 1915. Hun fortsatte trolig som jordmor i distriktet også etter at det ble en del av Bergen. Hun var født 31. januar 1866 på Fitjar, som eldste barn av jordmor Martha Falck og Kristian Johan Falck. Nikoline Falck Ellertsen døde i Bergen 9. august 1952, 86 år gammel. Les mer

Jordmødrene i Årstad

Frem til ut på 1900-tallet fant de aller fleste fødsler sted hjemme. Hjelperne under fødsel og barseltid har alltid hatt en viktig oppgave. Opprinnelig foregikk fødslene med såkalte hjelpekoner til stede – kvinner som selv hadde født barn og som hadde lært arbeidet av en annen og mer erfaren hjelpekone. I løpet av 1800-tallet kom imidlertid jordmødrene i stadig større grad inn i fødselshjelpen. Jordmorens oppgave var, og er, er å bistå kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid. Les mer

«…de fortvivlende forhold…» – om fødsler og barseltid

På slutten av 1800- og tidlig 1900-tall var levekårene i deler av Årstad, og da særlig i Solheimsviken, relativt dårlige. Dette førte også til at forholdene for de mange fødende ikke var av de beste. Fødslene foregikk hjemme, og distriktet hadde så vidt vi vet en jordmor. Alternativet var Fødselsklinikken i Bergen, men hvor mange fra Årstad som eventuelt fødte der vites ikke. Les mer

Med spisslede og karjol – travsport på Solheimsbanen.

Bergens Travsportforening ble stiftet i 1888. Det første offisielle travløpet i Bergen foregikk på det islagte Tveitevannet året etter. Her travet gampen Gløsen i mål som nummer en, med spisslede bak. Både Tveitevannet og Nordåsvannet ble brukt til iskjøring om vinteren i gamle dager. I 1890 ble Solheimsbanen på Kronstad tatt i bruk.

Les mer

Syforeningen ved Fridalen skole

Fridalen skole var velsignet med mer enn en støttespiller. Fridalen skoles vel ble stiftet i 1951. I tillegg hadde skolen en trofast gruppe mødre som gjennom mer enn tyve år jobbet iherdig for å skaffe velferdsgoder til skolen og elevene. Syforeningen. Les om en svært spesiell dugnadsgjeng fra Fridalsområdet. Les mer

Erindringer fra en barndom i Inndalen på 1940-tallet

Husker du den gang mødrene var hjemme, gaten var lekeplass, doen var en kagge i gangen, gammelosten fra Vik stod grå og dunstende i spisskammerset, og melken ble øst opp i små medbrakte spann på meieriet? Den gang folket fortsatt kjente på gleden over friheten og fremtiden var gylden? Her forteller Tore Jan Lund litt om sin barndom i Inndalsveien på førtitallet. Les mer