Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Et alminnelig hjem

Noen av nødboligene kommunen hadde bygget var laget for permanent og andre for midlertidig beboelse. Boligstandarden var varierende, men folk anså hverandre stort sett som likeverdige.

Les mer