Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Fotballklubben «Rask» 1921-1934

Rask ble stiftet på Nymark den 20. april 1921 av Knut Herland, Fritz Fjelberg og Reidar Eliassen. Fotballklubben hadde lenge sitt eget «Wembley Stadion» på marken mellom Gjøas vei og Ernst Sars vei, der Borgernes Byggekolonier av 1920 senere bygget et stort boliganlegg. «Ullskjortelaget» ble de kalt de første årene, og ble raskt en klubb å regne med, både i fotball, friidrett og Ping-Pong. Les mer

Årstad Arbeiderungdomslag

Fra innsiden av permen på Medlemsmøteprotokollen.

Etter krigens slutt i 1945 var Årstad Arbeiderungdomslag raskt ute med å kalle sammen medlemmene til første lagsmøte. Allerede 29. mai var noen av guttene samlet. Det var imidlertid ikke den helt store oppslutningen på det første møtet som var holdt i café Kronstadhallen. Bare ni gutter stilte. Det dårlige fremmøtet var forklart blant annet med at ungdommen hadde andre interesser nå like etter den «gjenvundne frihet». Les mer

Slettenparken

Landskapsplan for Slettenparken, 1971. Arkivet etter Park- og idrettsvesenet, Bergen Byarkiv. BBA-1176.

Slettenparken omkranser Tveitevannet og ligger på grensen mellom Bergen og tidligere Fana kommune. Parken er et turområde for alle. Byarkivet oppbevarer planer som forteller historien om at parken kunne vært fornøyelsespark med karusell, pariserhjul, elektrisk bilbane, frilufts-scene, restaurant med mye mer. Les mer

Alt for Trane

Da utmarken og bossfyllingen på Slettebakken ble regulert og opparbeidet til idrettsformål på midten av seksti-tallet, ble banen raskt inntatt av entusiastiske fotballspillere fra Sportsklubben Trane. En tidlig høstdag sitter vi på styrerommet i Tranehuset. Bak oss står rekker med gamle protokoller og mapper med arkivmateriale. Foran sitter Jan Larsen og Gunnar Haugland. Ildsjeler, fotballentusiaster og frivillige organisatorer i Sportsklubben Trane gjennom mange år. Les mer

Duekleiver

Duekleiver og duehold er et velkjent fenomen fra langt tilbake i tid. Duehold er en hobby både for ung og voksen. I og rundt byen har det opp gjennom tidene vært et mangfold av duekleiver, også i søndre bydel på Landås, Montana, Mannsverk og Slettebakken. Virksomheten er der fremdeles, men den er kanskje noe redusert sett i forhold til tidligere. Les mer

Sportsklubben Trane

Sportsklubben Trane har de siste førti år hatt fast tilholdssted i området rundt Slettebakken. Opprinnelig sprang klubben ut fra miljøet rundt Fjeldets bataljon i 1918, og ble etter sigende stiftet «på et bekkalokk» mellom Øvre Korskirkealmenningen og Lille Øvregate. Medlemmene drev med den nye og populære idrettsgrenen fotball, og trente under mottoet: «Samarbeid og kameratskap for å fremme friluftsliv i sunne former». Les mer