Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Slettebakken kolonihager

I skråningen på østsiden av Tveitevannet, der bl.a. kirken og skolen ligger i dag, var det tidligere kolonihager med frodige hageparseller og små hytter. Her kunne heldige kolonister tilbringe helger og ferier med hagearbeid og avslapning. Slettebakken kolonihager hadde også forsamlingshus, og Tveitevannet ble ivrig brukt både til bading og fisking. Les mer

Kommunalt gamlehjem på Storhaugen

Gamlehjemmet, med adresse Storhaugen 5, ble tegnet av arkitekt Olai Schumann Olsen og tatt i bruk i 1923. Driften ble avviklet i 2004. Les mer

Skolehagen i Fløen

3. mars 1913 vedtok representantskapet i Bergen sak om » Avstaaelse av et grundstykke av gaarden Aarstad m.v. for opprettelse av skolehaver.» Grunnstykket som ble avsatt var ca 10,5 mål. Årstad/Fløen skolehage ble tatt i bruk for første gang i 1914.

Les mer

«frygter at være en epidemi i anmarch» – Årstad epidemilasarett

• Mellom trærne oppe til venstre for gasstanken på Krohnsmindemyren ses Årstad epidemilasarett. Utsnitt. Fotograf Atelier KK., 1933/34. Billedsamlingen, UiB KK-PK-3094

Årstad kommune hadde ikke eget sykehus. De syke måtte innlegges ved Bergen sykehus på Engen eller ved Lungegården sykehus. Ved epidemier var det ofte fullt, så mange måtte få pleie hjemme. Dette viste seg å være en uholdbar situasjon. Les mer

Spilleglede og fellesskap i Solheimsviken

Ny Krohnborg Skolekorps ble opprettet i 1934. I nærmere 60 år var dette en sentral kulturinstitusjon som satte sitt preg på lokalmiljøet. Både på 17. mai og på julaften var musikkorpset i aktivitet. Korpset var et fast kulturelt innslag når Bergens Mekaniske Verksteder (BMV) skulle sjøsette skip i Viken. Arrangement på St. Hans aften, årlige te-fester og juletresalg ble også en del av korpsets virksomhet.
Les mer

Fattighjemmet i Solheimsviken

Solheim Aldershjem med omliggende hage fotografert i 1970-årene. Hageanlegget ble utvidet i 1943. Foto: Kistian Dahl. Arkivet etter Morgenavisen.

Med befolkningsøkningen i Solheimsviken på slutten av 1800-tallet ble det stadig flere gamle som var avhengige av støtte fra fattigvesenet og i 1893 tok fattigvesenet initiativ til å bygge et hjem for enker, enkemenn og enslige. Hjemmet skulle senere få navnene Årstad Gamlehjem og Solheim Alderhjem. Les mer