Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Skipsreder Torps villa på Kronstad

Skipsreder Torps villa. Fasade mot syd. Tegning datert februar 1920. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv

Bolighusene i området vi tar for oss er svært variert fra småhusbebyggelse via murgårder til villabebyggelse. I denne artikkelen trekker vi frem en villa på Kronstad. Les mer

Boligblokker på Mannsverk

I 1953 startet et pionerprosjekt på Paddemyren. På dette myrlendte, nærmest ubebyggelige området ble det i løpet av tre år reist boliger til ca. 2000 mennesker. Dette ved hjelp av moderne fundamenteringsteknologi og bruk av ferdige bygningselementer som ved hjelp av store heisekraner ble montert på stedet. Mannsverkprosjektet kom til å revolusjonere boligbyggingen i Bergen. Det var det første av sitt slag i Bergen og en rekke senere prosjekter dro nytte av erfaringene herfra. Byggeherre var Bergen kommune og Vestbo, med firmaene Aall og Løkeland og M. og J. Svenningsson som arkitekter. Les mer

Søre Slettebakken boligblokker

Søre Slettebakken var det siste store sammenhengende boligområdet som ble bygd ut i gamle Årstad kommune. Her ble tomteutnyttelsen langt høyere enn i de andre boligstrøkene på Slettebakken. I likhet med på Mannsverk ble det tatt i bruk prefabrikkerte bygningselementer og boligområdet ble reist i løpet av svært kort tid. Utbyggingen vakte oppsikt i hele Skandinavia, men skjedde ikke uten protester fra byens befolkning.
Les mer

De Gamles By

De Gamles By er betegnelsen på det særpregete boligområdet for eldre i Kristofer Jansons vei 55 -71. Anlegget som er tegnet av byarkitekt Eystein Michaelsen ble i sin tid prisbelønnet av Norske Arkitekters Landsforbund og Det Nyttige Selskab. Boligområdet på Landås sto ferdig i 1956-57 og var det første boliganlegget for eldre i Bergen. De toetasjes murhusene har en enkel og klar utforming med fine arkitektoniske detaljer, preget av etterkrigstidens funksjonalisme. Hele anlegget består av 24 hus og ligger rundt et felles tun. Måten arkitekten har plassert de strengt rektangulære husene på har gitt området en spesiell karakter. Les mer

«Nyklassisistisk funkis» i Bjørnsonsgate 8-12

På nordsiden av Bjørnsonsgate ligger det en rekke med tre toetasjes murhus. Husene ble tegnet av arkitekt Per Grieg for murmester Martin Olsen i 1930 og er bygd i en så enkel nyklassisistisk stil at den nesten vipper over mot funksjonalismen. Husene har flate tak mot gaten og veggene er i pusset mur. Den eneste fasadedekoren er de kraftige omramningene rundt dører og vinduer og de stiliserte girlanderne under vinduene på loftsetasjen. Arkitekturen vitner om at en ny stil er i emning. Les mer

Småhusområdet «Inndalsveien 51A»

På østsiden av Inndalsveien, ligger et lite trehusområde med 3 rekkehus og 8 tomannsboliger og 4 små eneboliger, alle med hager og forhager. Husene er plassert i rekker langs tre gater og har adresse Inndalsveien 42-48, Johan Sverderupsvei 1-17, Frederik Stangsvei 3-5 og Marcus Tranesvei 1-17. Dette boligområdet var det første småhusområdet med hager som ble bygd av Bergen kommune, og vitner slik om en ny epoke innen sosial boligbygging i Bergen.

Les mer