Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Arbeiderboligene til Bergens Mekaniske Verksted

Bolighus i Solheimsgaten, trolig nr. 68. Foto: Gustav Brosing. Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Allerede i 1856 sto den første arbeiderboligen til Bergens Mekaniske Verksted ferdig. Huset ble bygd samtidig med resten av bedriften og lå trolig inne på selve verksområdet i Solheimsviken. Verkstedet var avhengig av å skaffe arbeiderboliger for å holde på kvalifisert arbeidskraft. En del fagarbeidere ble for eksempel hentet helt fra Sverige. Les mer

«Blodbyen»

Gyldenpris sett fra Puddefjordsbroen i 1963. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

På Gyldenpris ble det etter bybrannen i 1916 bygd nødboliger for husløse. Området fikk det dramatiske tilnavnet «Blodbyen» på grunn av at husene var malt røde. Les mer

Punkthusene i Olav Rustiesgate

Bebyggelsen under Løvstakken fotografert i 1957 med de tre punkthusene midt i bildet. Arkivet etter Reguleringsvesenet.

Med unntak av partiet nede ved Damsgårdsveien var Stranden et av de siste områdene på Damsgårdssiden som ble bygd ut. I Olav Rustiesgate ble det i 1951 reist tre helt moderne punkthus. Les mer

A/S Blekenberg Boligselskap

Guttene på gjerdet. Blekenberg sommeren 1961. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

I løpet av 1920-årene avtok den kommunale byggevirksomheten, men de kommunale myndighetene ga likevel ikke opp boligbyggingen. Les mer

Murhusene på Øvre Gyldenpris

Fasader og grunnplan av øverste rekkehus på Øvre Gyldenpris. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen.

På Øvre Gyldenpris bygde Bergen kommune mellom 1918-20 et boligområde med permanente boliger i mur. Boligene hadde bedre standard enn brakkene og de halvpermanente husene i «Blodbyen» nedenfor og området ble regnet som «det fineste» på Gyldenpris. Les mer