Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Sletten senter – først i Bergen

Etter den storstilte boligbyggingen på femti-tallet, var det et yrende forretningsliv på Landås. På Mannsverk og i Birkeveien lå Samvirkelag. Flere steder kunne man handle kolonialvarer, fisk, kjøtt, brød og melk over disk. Her fantes frisør, apotek, manufaktur, elektroforretning, skomaker og fargehandel flere steder. Men da et moderne butikksenter åpnet på Sletten i 1964, fikk bydelen noe de fleste i Norge kunne se langt etter på denne tiden. Les mer

Sanering av Solheimsgaten sør

Solheimsgaten sør etter riving. Fotograf ukjent. Arkivet etter Morgenavisen.

«Strøket er «typisk» saneringsstrøk med blandet bebyggelse, dels bolighus av varierende alder og kvalitet, dels ervervsbygg. Arealet er dårlig utnyttet, og bebyggelsen i det vesentlige mindreverdig.»

Les mer

Arkitektkonkurransen om Danmarksplass

Utkastet "Piazza", utført av arkitekt J. Munthe Bull. Arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling.

I 1933 ble det arrangert en lokal arkitektkonkurranse om den arkitektoniske utformingen av plassen i krysset mellom Fjøsangerveien, Michael Krohnsgate og Ibsensgate. Les mer

Kommunal boligbygging

Sentralpartiet i Finnbergåsen, en representant for den nye formen for leiegårdsbebyggelse med boligblokker plassert rundt et felles hageareal. Tegnet av boligarkitekt Jon Knudsen. Arkivet etter Byarkitekten i Bergen.

På begynnelsen av 1900-tallet begynte Bergen kommune å engasjere seg i boligsaken. Bolignøden i byen var enorm. Folk bodde trangt og de bodde dårlig. Les mer