Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Lyststedet Stranden

Lyststedet Stranden på utsnitt av udatert havnekart over Puddefjorden, 1883. Arkivet etter Havnestyret.

På begynnelsen av 1800-tallet lå det lyststeder på rad og rekke fra Solheim til Gravdal. Et av dem var Stranden, bygd av den velstående kjøpmannen Clamer Eberhardt Meltzer. Hovedbygningen er i dag erstattet av et moderne kontorbygg.

Les mer

Gården på Solheimsmyren

Oversiktsbildet fra 1955 viser Fagerheim Fabrikker AS til nederst til venstre, den store låven like ovenfor ved gårdsveien, og våningshuset innimellom trærne ved siden av. Fotograf: Widerøes Flyveselskap. Billedsamlingene UBB.

Solheimsmyren var et bruk under Solheim hovedgård fra første halvdel av 1800-tallet. Bruket lå nordvest for Solheimsvannet, like øst for den midterste utgangen fra Solheim gravplass, med gårdsvei ut til Fjøsangerveien. Ved forrige århundreskifte lå gården idyllisk, til med vannrettigheter i Solheimsvannet. Bare jernbanen forstyrret freden. Les mer

Urdihuset

Urdihuset, november 2011. Foto: Åsta Vadset, BBA.

Tidligere kalt Uren eller Urden, har i dag adressen Michael Krohnsgate 62. Det var trolig Hans Paasche som fikk oppført huset, tegnet av stadskonduktør Ole P.R. Høegh, engang mellom 1834 og 1848. Urdi ligger med hovedfasaden nordøstover mot Damsgårdsundet og Møhlenpris. Bygningen blir karakterisert som et av de beste og mest gjennomførte eksempler på herskapelig senempire i Bergensområdet.

Les mer