Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Møllendal kapell

Møllendal kirkegård og kapell fotografert i 1880-årene. Fotograf: Knud Knudsen. Billedsamingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Da byen fikk ny gravplass trengte man også nytt likhus. Det ble diskutert å legge likhuset nær bygrensen, men byens prester mente jordpåkastelsen da ville minste sin betydning fordi liket etterpå ville bli fraktet til kirkegården uten følge. Les mer

Gravplassen på Møllendal

På kartet fra 1907, ajourført til 1915, ser vi at gravplassen ulike områder betegnes som Møllendal begravelsesplass, Grønneviken begravelsesplass og Haukeland begravelsesplass. På nedre del av gravplassen ser vi også kapellet. Utsnitt av kart fra arkivet etter Bergen kommune. Oppmålingsvesenet.

I 1860-årene begynte Bergens kirkegårder å bli fulle, og det begynte å haste med å få løst problemet. I første omgang så man etter ny grunn i byen, men løsningen viste seg å ligge utenfor byens grenser – i nabokommunen Årstad. Les mer

De eldste kirkegårdene i Årstad

Den siste utvidelsen av Årstad nye kirkegård, opparbeidet i 1907. Fløenbakken 58. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv

To av byens mer glemte og bortgjemte kirkegårder er Årstad gamle og nye kirkegård, begge med adresse i Fløenbakken. Etter at Årstad sogn gikk inn under Hospitalskirken på midten av 1700-tallet avga St. Jørgen Hospital en del av sin kirkegård til begravelsesplass for Årstad. Hospitalskirkegården var en del av St. Jacobs kirkegård, like nord for Stadsporten. Etter hvert ble kirkegården for liten, og i 1860 ble ordføreren i Årstad bedt om å skaffe sognet egen kirkegård.

Les mer