Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Slettebakken kirke

I 1963 lyste Bergen kommune ut en arkitektkonkurranse for medlemmer av Bergens Arkitektforening. Det skulle bygges kirke på Slettebakken i Bergen. Hele 31 forslag kom inn, men vinnerutkastet var signert Tore Sveram. Han kalte sitt forslag til kirkeanlegg «Ad Astra», «Mot Stjernene». Juryen berømmet forslaget for dets dristighet både i materialbruk og utforming, og framhevet spesielt den dramatiske silhuettformen. Les mer

Årstad brannstasjon 1943-2007

Årstad brannstasjon, i Slettebakksveien 41, ble tatt i bruk den 18. februar 1943, og overtok da etter den gamle stasjonen i Løbergsveien 31. Av vaktprotokollen fra den dagen kan en lese at stasjonen i Løbergsveien ble stengt kl. 12.00 og at den nye stasjonen ble åpnet på samme tidspunkt. I forbindelse med flyttingen overtok Hovedstasjonen utrykningen i Årstad fra kl. 08.00 til 16.00. Les mer

Potetkjelleren på Krohnsminde

Flere husker sikkert «Potetkjelleren» på Krohnsminde, den store bygningen med adresse Kiellandsgate 4, som lenge ble brukt som undervisningslokaler for yrkesskolen. Noen har vel også lurt på hvorfor den ble kalt «Potetkjelleren»? Forklaringen er at bygningen i 1918 ble reist som reservelager for poteter.

Les mer

Solheimsvikens brannstasjon

Solheimviken Brandstation, Løbergeveien 31. Arkitekt I. Lunde, datert 16.02.1916. Tegningen er brukt i en byggeanmeldelse i 1931, hvor toppen av tårnet søkes fjernet for å bygge tak over. Arkivet etter Byggesaksavdelingen, Byrådsavdeling for byggesak og private planer, Bergen kommune.

«Solheimsvigen og Fløen Brand- og Redningskorps» var etablert i 1872, og i 1877 ble en brannstasjon med frivillig mannskap opprettet i Løbergsveien 31. Før dette manglet Årstad herred brannvesen. Les mer

Forum kino

En stille dag ved Forum kino. Fotograf ukjent. Uten år. Arkivet etter arkitekt Ole Landmark, Bergen Byarkiv.

Kinosjefen mente at Årstad bydel med ca. 30 000 innbyggere hadde krav på et kinolokale. Etter «ansøkning fra de kommunale kinematografers styre», besluttet formannskapet i møte 30. mars 1938 å stille hjørnetomten Jonas Lies vei/Fjøsangerveien til disposisjon for kinematografene. Les mer

Gasstanken på Krohnsmindemyren

NM i friidrett i august 1961 med gasstanken i bakgrunnen. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

Helt frem til 1985 sto det en stor gasstank ved av tribunen på østsiden av Krohnsminde idrettsplass. Les mer