Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Danmarksplass

Danmarksplass og Fjøsangerveien 28.februar 1964. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

Visste du at Danmarksplass kunne ha vært sirkelformet? Det var slik den var planlagt i en reguleringsplan for området i 1913. Les mer

Krohnsminde idrettsplass

Norrønas nasjonale stevne 1. juni 1955. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

Krohnsminde idrettsplass ble tatt i bruk som ballplass i 1930-årene, men på forhånd var det stor diskusjon om hva dette myrområdet kunne brukes til. Les mer

Punkthusene i Olav Rustiesgate

Bebyggelsen under Løvstakken fotografert i 1957 med de tre punkthusene midt i bildet. Arkivet etter Reguleringsvesenet.

Med unntak av partiet nede ved Damsgårdsveien var Stranden et av de siste områdene på Damsgårdssiden som ble bygd ut. I Olav Rustiesgate ble det i 1951 reist tre helt moderne punkthus. Les mer

A/S Blekenberg Boligselskap

Guttene på gjerdet. Blekenberg sommeren 1961. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

I løpet av 1920-årene avtok den kommunale byggevirksomheten, men de kommunale myndighetene ga likevel ikke opp boligbyggingen. Les mer

Murhusene på Øvre Gyldenpris

Fasader og grunnplan av øverste rekkehus på Øvre Gyldenpris. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen.

På Øvre Gyldenpris bygde Bergen kommune mellom 1918-20 et boligområde med permanente boliger i mur. Boligene hadde bedre standard enn brakkene og de halvpermanente husene i «Blodbyen» nedenfor og området ble regnet som «det fineste» på Gyldenpris. Les mer

Bjørnsonsgate

Bjørnsonsgaten med nyanlagte trikkeskinner. Fotograf: KK. Arkivet etter Bergen Sporvei AS.

Bjørnsonsgate ble opprinnelig bygd for å bedre forbindelsen mellom Solheimsviken og den nye jernbanestasjonen på Kronstad. Les mer