Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

De eldste kirkegårdene i Årstad

Den siste utvidelsen av Årstad nye kirkegård, opparbeidet i 1907. Fløenbakken 58. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv

To av byens mer glemte og bortgjemte kirkegårder er Årstad gamle og nye kirkegård, begge med adresse i Fløenbakken. Etter at Årstad sogn gikk inn under Hospitalskirken på midten av 1700-tallet avga St. Jørgen Hospital en del av sin kirkegård til begravelsesplass for Årstad. Hospitalskirkegården var en del av St. Jacobs kirkegård, like nord for Stadsporten. Etter hvert ble kirkegården for liten, og i 1860 ble ordføreren i Årstad bedt om å skaffe sognet egen kirkegård.

Les mer

Med fergen Uren over Damsgårdssundet

1. Uren (x Framnæs 6) på vei over Damsgårdssundet. I bakgrunnen Bjellands sardinfabrikk på Møhlenpris. Foto: Ukjent fotograf. (Henry Ulvatne via Bergens Sjøfartsmuseum)

Før i tiden ble trafikken over Damsgårdssundet besørget av fløttmenn med robåter. Bergensbrannen i januar 1916 forandret på dette. Mange av de som hadde mistet sine hjem i brannen, ble innlosjert i barakker på Gyldenpris (Blodbyen) på Laksevåg, noe som økte behovet for skyss over Damsgårdssundet til Møhlenpris. Barna på Gyldenpris begynte på Møhlenpris skole og her fra kunne man komme seg videre med trikken til sentrum.

Les mer

Nordre Skogveien 40-46

Øverst mot skogkanten i Nordre Skogveien ligger fire nesten identiske små hus. Med svai på taket og romslige hager skiller de seg litt ut fra enkelte av nabohusene. De fire husene ble bygget for funksjonærer ved Bergens Bliktrykkeri. Husene ble reist av byggeselskapet Fremad AS i 1916, og arkitekt var Jens Bull. I dag har de adresse Nordre Skogveien 40-46. Byggherrer var fire av bedriftens ansatte: Sigmundstad, Hansen, Walderhaug og Jacobsen – alle mestere og formenn i bedriften. De hadde noen år tidligere blitt hentet fra Stavanger for å bygge opp blikktrykkeriet. Les mer

Nygårdsbroen

Nygårdsbroen. Foto: K.Knudsen, UBB.

«Et længe næret ønske er opfyldt, et længe næret savn er avhjulpet. Broen over Nygaardsstrømmen er færdig…!» Kjøpmann Johan Wallace i sin åpningstale søndag 22. juni 1851.

Så tidlig som i 1790-årene ble ideen om bro over Store Strømmen/Nygårdsstrømmen lansert. På grunn av protester fra jordeiere tok det mange år før planen ble realisert.
Les mer

Urdihuset

Urdihuset, november 2011. Foto: Åsta Vadset, BBA.

Tidligere kalt Uren eller Urden, har i dag adressen Michael Krohnsgate 62. Det var trolig Hans Paasche som fikk oppført huset, tegnet av stadskonduktør Ole P.R. Høegh, engang mellom 1834 og 1848. Urdi ligger med hovedfasaden nordøstover mot Damsgårdsundet og Møhlenpris. Bygningen blir karakterisert som et av de beste og mest gjennomførte eksempler på herskapelig senempire i Bergensområdet.

Les mer