Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Fjæreveien

Fra middelalderen gikk ferdselsåren fra Bergen til Damsgård og videre til Gravdal og Alvøen rundt Store Lungegårdsvann. Ferdselsåren var imidlertid i en elendig forfatning og på begynnelsen av 1800-tallet ble det satt i gang omfattende arbeider med å lage en ny vei. Denne ble kalt Fjæreveien. Fjæreveien ble etter noen år klassifisert som en hovedvei, men på grunn av de vakre omgivelsene var den også et populært sted for spaser- og kjøreturer. Les mer

Lærerbakken

Lærerbakken er en forbindelsesvei mellom Søndre Skogveien og Løbergsveien. Navnet ble vedtatt i 1933, etter at flere huseiere i strøket hadde bedt om at veien ble gitt dette navnet. Frem til da hadde de fleste husene hatt adresse til Løbergsveien. Les mer

Slettebakksveien

Utbyggingen av Landås og Slettebakken i årene etter 2.verdenskrig førte til at området fullstendig endret karakter. Tidligere bondeland ble nå moderne boligområder og gamle ferdselsveier ble fjernet, lagt om eller utvidet for å skaffe en bedre og mer effektiv tilkomst til den nye bydelen. Slik gikk det også med den gamle Slettebakksveien. Les mer

Vilhelm Bjerknesvei

Vilhelm Bjerknesvei er en av hovedveiene på Slettebakken og går fra Hagerupsvei til Øvre Fantoftåsen. Langs veien ble det bygd shoppingsenter, skole, idrettsanlegg, kirker og en rekke andre fellesfunksjoner, samt boligblokker. Veien fikk navn etter fysikeren og meteorologen Vilhelm Bjerknes, men gikk i flere år under navnet «Slettebakken». Les mer

Første gatebelysning i Årstad

I dag tar vi det som en selvfølge at veier og gater er opplyst samme hvor vi ferdes, om det er i byen eller på landeveien. Slik har det ikke alltid vært. Vi har søkt i arkivet til Årstad kommune for å finne ut hvordan det gikk til at veiene i kommunen fikk sin første gatebelysning.

Les mer

Puddefjordsbroen

Puddefjordsbroen ble åpnet under stor festivitas 17. desember 1956. Broen var pyntet med norske flagg og «hele» byen og Laksevåg var møtte frem for å spasere eller kjøre over sundet. Puddefjordsbroen var den lengste broen som var bygd i Norge og hadde en total lengde på 436 meter.
Les mer