Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Søndre og Nordre Skogveien

Innstillingen til Formannskapet om deling av Skogveien i Søndre og Nordre Skogveien i 1917. Bergen Kommunes Forhandlingsprotokoller, 1916-17.

Søndre og Nordre Skogveien går i nord-sørlig retning langs østsiden av Løvstakken. Opprinnelig fikk veien navnet Skogveien, vedtatt i Bergen bystyre i november. Allerede i desember ba oppmålingssjefen om at veien ble delt i to. I februar 1917 ble det vedtatt at «Skogveien» (XXIX) deles i «Nordre Skogvei» og «Søndre Skogvei», begge utgaaendes henholdsvis nordover og sydover fra kryds av «Bøhmergaten».

Les mer

Løbergsveien

Løbergsveien sett sørover fra krysset ved Møregaten og Solheims Tverrgate. De nederste husene, nr. 27 og 29, er blant de eldre bolighusene i området. På naboeiendommen, nr. 29, lå brannstasjonen. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv.

Far og sønn Løberg har gitt navn til flere gater i området: Løbergsveien, Løbergsalleen, Løbergsvingen og Løbergstien. Løbergsveien starter ved Michael Krohns gate i Solheimsviken. Den fører sørover, omtrent parallellt med Fjøsangerveien. Etter en stund skifter gateløpet navn til Løbergsalleen. Skillet mellom veien og alleen markerer den gamle kommunegrensen mellom Årstad (fra 1915 Bergen) og Fana.
Les mer

Med fergen Uren over Damsgårdssundet

1. Uren (x Framnæs 6) på vei over Damsgårdssundet. I bakgrunnen Bjellands sardinfabrikk på Møhlenpris. Foto: Ukjent fotograf. (Henry Ulvatne via Bergens Sjøfartsmuseum)

Før i tiden ble trafikken over Damsgårdssundet besørget av fløttmenn med robåter. Bergensbrannen i januar 1916 forandret på dette. Mange av de som hadde mistet sine hjem i brannen, ble innlosjert i barakker på Gyldenpris (Blodbyen) på Laksevåg, noe som økte behovet for skyss over Damsgårdssundet til Møhlenpris. Barna på Gyldenpris begynte på Møhlenpris skole og her fra kunne man komme seg videre med trikken til sentrum.

Les mer

Nordre Skogveien 40-46

Øverst mot skogkanten i Nordre Skogveien ligger fire nesten identiske små hus. Med svai på taket og romslige hager skiller de seg litt ut fra enkelte av nabohusene. De fire husene ble bygget for funksjonærer ved Bergens Bliktrykkeri. Husene ble reist av byggeselskapet Fremad AS i 1916, og arkitekt var Jens Bull. I dag har de adresse Nordre Skogveien 40-46. Byggherrer var fire av bedriftens ansatte: Sigmundstad, Hansen, Walderhaug og Jacobsen – alle mestere og formenn i bedriften. De hadde noen år tidligere blitt hentet fra Stavanger for å bygge opp blikktrykkeriet. Les mer

Nygårdsbroen

Nygårdsbroen. Foto: K.Knudsen, UBB.

«Et længe næret ønske er opfyldt, et længe næret savn er avhjulpet. Broen over Nygaardsstrømmen er færdig…!» Kjøpmann Johan Wallace i sin åpningstale søndag 22. juni 1851.

Så tidlig som i 1790-årene ble ideen om bro over Store Strømmen/Nygårdsstrømmen lansert. På grunn av protester fra jordeiere tok det mange år før planen ble realisert.
Les mer