Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Om prosjektet

Har du lyst til å lære mer om Årstad? På denne siden finner du artikler, beretninger, fotografier, kart og dokumenter knyttet til steder, mennesker og hendelser i den tidligere omegnskommunen til Bergen. Nettstedet er under arbeid, og tar i første omgang for seg det tidligere industriområdet i Solheimsviken og langs Damsgårdssundet. Grenseområdene Stranden og Gyldenpris er også tatt med som et naturlig innslag. Artiklene omhandler i hovedsak tiden fra 1880 og fremover.

Samarbeidspartnere og bidragsytere er Hordaland fylkesarkiv, Lokalhistorisk avdeling ved Bergen Offentlige Bibiliotek og Damsgårdssundets Historiske Forening. I tillegg har vi fått bidrag både fra andre institusjoner og privatpersoner.

Les mer