Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Fra Puddefjorden til Rundemanen – grenseoppgangen i 1915

Gamle Årstad kommune grenset til fire kommuner utenom Bergen: Askøy, Fana, Haus og Åsane. Da Årstad ble en del av Bergen i 1915 måtte blant annet Årstads grense, som nå ble byens nye yttergrense, gås opp. Fra 12. juni til 21. august 1915 ble det gjennomført en grenseoppgang, og i arkivet etter oppmålingsvesenet finnes en utskrift av oppgangsforretningen som ble tinglyst i 1916. Oppgangsforretningen gir et levende bilde av selve jobben som ble gjort, hvor de gikk, hvor grensemerkene ble satt opp og hvem som var til stede hver dag.
Les mer

Et riss over den rike historien til Årstad menighet og Hospitalkirken ved St. Jørgen Hospital

Hospitalkirken ved St. Jørgen hospital er i dag en arkitektonisk perle i Bergens bybilde. Bygningen ble ferdigstilt på begynnelsen av 1700-tallet, men aktiviteten der kan en følge i kildene tilbake til middelalderen. Hospitalvirksomheten og behandlingen av leprapasienter er noe av det første en tenker på når en hører om hospitalet og den tilknyttende kirken ved St. Jørgen. Men denne artikkelen vil forholde seg til en mer underkommunisert side av historien til Hospitalkirken. Årstad menighet har en felles historie med Hospitalkirken, da Hospitalkirken fungerte som sognekirke for Årstad. I det følgende vil vi komme nærmere inn på denne historien til St. Jørgen og Årstad. Les mer

Sjarmøretappe i Puddefjorden

I 1928 påtok Ny-Krohnborg idrettslag seg å arrangere en stor stafett med fire etapper både til lands og til vanns. Den gang het klubben Grane, og stevnet ble døpt «Granes løps- og svømmestafett». Konkurransen utviklet seg til å bli en av datidens største idrettsbegivenheter i sitt slag på Vestlandet, før det måtte legges ned i slutten av førtiårene. Det er vanskelig å forestille seg i dag, men deltakerne skulle svømme over Puddefjorden på to steder. … Les mer

Potettellingen 14.april 1918

Visste du at det finnes lister over hvor mange kilo poteter hver husstand i Årstad hadde 14.april 1918? Listene ligger i en brun konvolutt merket «Distriktkontorernes opgaver over potettellingen 13/4-18» i en tykk arkivmappe i arkivet etter «Provianteringsrådet i Bergen». Her er det også konvolutter merket «Kul- og koksbeholdningen», «Potetkjældere», «Dyrtidsforanstaltninger», «Rationeringen» osv.

Les mer

Kirkestriden i Årstad

I 1886 ble Årstad eget prestegjeld. Da hadde Årstad sogn vært et anneks under St Jørgens Hospitalmenighet i mer enn 130 år. I løpet av den tiden vokste menigheten, og det ble gjort mange forsøk på å få orden på de kirkelige forhold. Det skjedde ikke uten viderverdigheter. Da menighetsskilsmissen var vel i havn, sto man overfor flere nye utfordringer, blant annet spørsmålet om hvor kirken skulle ligge.   Forhistorie Årstad som hadde vært eget sogn … Les mer

Storfint besøk på Årstadvollen

Situasjonskart over Årstad (gård) og Møllendal. Werner H. Christie. Produsert av Bergen Stift. 1779.

Vet du at Hans Kongelige Høyhet kronprins Oscar (kong Oscar I) besøkte ekserserplassen på «Aarstadvolden» da han gjestet Bergen 16. august 1833? Les mer