Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Alt for Trane

Da utmarken og bossfyllingen på Slettebakken ble regulert og opparbeidet til idrettsformål på midten av seksti-tallet, ble banen raskt inntatt av entusiastiske fotballspillere fra Sportsklubben Trane. En tidlig høstdag sitter vi på styrerommet i Tranehuset. Bak oss står rekker med gamle protokoller og mapper med arkivmateriale. Foran sitter Jan Larsen og Gunnar Haugland. Ildsjeler, fotballentusiaster og frivillige organisatorer i Sportsklubben Trane gjennom mange år. Les mer

En Skuteviksgutts ufrivillige opphold på Årstad

Det finnes mange historier fra så langt tilbake at det ikke lenger finnes gjenlevende mennesker som kan fortelle dem. Alle mennesker har sin egen historie, og det vil alltid bare være kun ett menneske som kan fortelle akkurat den historien – den som opplevde den selv. De aller fleste historier om et menneskes liv blir borte den dagen vedkommende dør. Men enkelte historier blir tatt vare på, og slik er det med noen av historiene til min morfar, Birger. Dette takket være at min mor – noen år før han døde – gjorde flere intervjuer med ham. Disse intervjuene ble alle tatt opp på lydbånd. Det er svært fascinerende for meg nå, mange år etterpå, å sitte og høre min bestefar fortelle så ærlig, åpent og levende fra sitt liv. Særlig er historiene fra guttedagene i Skuteviken tidlig på 1900-tallet interessante, og ikke minst hans opphold på Årstad Skole – tvangsskolen – i 1915. Les mer

Livet på Planen, Gyldenpris

Like ved det kommunale verkstedet på Gyldenpris ble det mellom 1918 og 1920 bygget kommunale boligbrakker. Her flyttet det inn familier rammet av bolignøden i byen. Bak de enkle husene lå Kahrsemarken, der barna kunne stå på ski, eller spille fotball. På folkemunne ble området kalt Planen. Idag står kun en halv brakke igjen som klubbhus for idretten. I denne beretningen forteller en bergenser født på midten av tyvetallet om sin barndom på Planen. Les mer

Alfred Barclay Meidell; hotellkonge, eventyrer og bergenser

Mot slutten av 1800-tallet var Gyldenpris fortsatt en fredelig idyll, med store jorder, spredte småbruk og sommerhus. Kjerreveien rundt Solheimsviken til Bergen var beplantet med en skyggefull allé. Her kjøpte bergenseren, eventyreren og hotellkongen Alfred Barclay Meidell seg fritidsbolig i 1898. Eiendommen hadde fått navnet Sommerlyst etter sin første eier, Hans Tornøe, men ble snart døpt Villa Mexico. Les mer

Christian Campbell Andersen

I 1898 ble Solheim Traadfabrik AS etablert av Chr. Campbell Andersen og O. Nilssen & Søn. Fabrikken, som produserte garn, nottråd, snøretråd og kabelgarn av russisk, italiensk og indisk hamp, ble en viktig arbeidsplass i Solheimsviken. De ansatte var først og fremst kvinner. Les mer

Potettellingen 14.april 1918

Visste du at det finnes lister over hvor mange kilo poteter hver husstand i Årstad hadde 14.april 1918? Listene ligger i en brun konvolutt merket «Distriktkontorernes opgaver over potettellingen 13/4-18» i en tykk arkivmappe i arkivet etter «Provianteringsrådet i Bergen». Her er det også konvolutter merket «Kul- og koksbeholdningen», «Potetkjældere», «Dyrtidsforanstaltninger», «Rationeringen» osv.

Les mer