Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Proprietær Johan Plathe Krohns legat til Aarstad sogns vel

Legater er ofte knyttet til slektsnavn. Giverne var gjerne velstående og gavmilde enkeltpersoner som ville tilgodese fattige og trengende gjennom testamentariske gaver. Midlene ble forvaltet av legatbestyrere. Mange enkeltpersoner har fått bedret sine levekår ved hjelp av legatmidler fra formuende kvinner og menn.

Les mer

Jordmor Martha Falck

Ved kommunevalget i oktober 1901 ble jordmor Martha Falck valgt inn som den første kvinnen i kommunestyret i Årstad kommune. Les mer

Familien Lossius på Gyldenpris

Rasmus Andreas Lossius

En storbrann sørget for at familien Lossius etablerte seg på Gyldenpris i 1913. I femti år drev de slipp og mekanisk verksted på eiendommen i Damsgårdsveien 102/120. Her bodde en storfamilie der mennene arbeidet på slippen og verkstedet. Les mer

Skole-Marcus – den første skoleholder i Årstad

Reiseruten til skoleholderen startet på Kobbeltvedt i Våkendalen og ende opp i Møllendal. Gårdbrukerne hadde plikt til å frakte han til neste gård på ruten. Illustrasjon hentet fra jubileumsboken Haukeland skole. Ved Ulrikens fot i 150 år 1846 - 2. november - 1996. Historien om skolen og distriktet.

Årstad sin første skoleholder, eller lærer, het Markus Andersen. Han oppnådde en så stor anseelse at han fikk en plass oppkalt etter seg – Markusplassen på Haukeland. Les mer

Ole og Hjalmar Løberg

Løbergsveien, Løbergsalleen, Løbergsvingen og Løbergstien er alle oppkalt etter to sentrale personer med tilknytning til området: Ole Nicolai Løberg (1804-1868) og sønnen Hjalmar Løberg (1830-1906). Ole Nicolai Løberg var født i Buskerud, der faren var bokholder ved Kongsberg sølvverk. Han utdannet seg til prest og ble utnevnt til sogneprest i Vikedal i Ryfylke i 1827.
Les mer

Ambrosia Tønnesen

Billedhuggerinde Abrosia Tønnesen sammen med maleren J.C. Dahl. Her får vi et inntrykk av monumentets størrelse. UBB-RAS-XA-0037. Fotograf ukjent. Uten år.

Lurer du på hvilken berømt person som sitter i nisjen over hovedinngangen til Permanenten? Svaret får du her. Ambrosia Tønnesen (1859-1948) var Norges første kvinnelige profesjonelle billedhugger som levde av sin kunst.
Les mer