Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Gyldenpris daghjem – Fra drøm til virkelighet – men likevel ikke bare idyll

Da drømmen ble virkelighet. Bergens Tidende 09.11.1953. Fotograf ukjent. Arkivet etter Gyldenpris daghjem, Bergen Byarkiv.

Gyldenpris daghjem startet opp i 1938 som en privat virksomhet. I desember 1953 flyttet daghjemmet inn i eget hus etter femten år i midlertidige lokaler. Samtidig ble driften overført fra privat til kommunal virksomhet. Les mer