Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Ny-Krohnborg skole

Skolen i 1926. Fotograf J.H. Küenholdt A/S. Fra skolens arkiv.

Den monumentale Ny Krohnborg skole sto ferdig i 1924 Bybrannen i 1916 hadde tilskyndet reisingen av det nye skolehuset i Rogagaten. Les mer

Verksskolen

I Løbergsveien lå tidligere Bergens Mekaniske Verksteds skole. Skolen var en toetasjers trebygning og hadde i 1896 hele 659 elever fordelt på syv klassetrinn. Les mer

Gyldenpris skole

Gyldenpris skole etter utvidelsen i 1921. Foto KK. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Den omfattende utbyggingen av Bergen kommunes eiendom på Gyldenpris etter bybrannen i 1916 førte til det kom svært mange barn til området. I 1917 fikk Gyldenpris derfor en egen skole med undervisning for lavere klassetrinn.

Les mer

Gyldenpris daghjem – Fra drøm til virkelighet – men likevel ikke bare idyll

Da drømmen ble virkelighet. Bergens Tidende 09.11.1953. Fotograf ukjent. Arkivet etter Gyldenpris daghjem, Bergen Byarkiv.

Gyldenpris daghjem startet opp i 1938 som en privat virksomhet. I desember 1953 flyttet daghjemmet inn i eget hus etter femten år i midlertidige lokaler. Samtidig ble driften overført fra privat til kommunal virksomhet. Les mer

Skolehverdagen under 2. verdenskrig

Okkupasjonsmakten hadde i årene 1940-45 behov for store bygninger, og hva passet vel bedre enn de store byskolene. At det gikk ut over skolebarnas undervisning ble det ikke tatt hensyn til. Les mer

Fridalen skole

I begynnelsen av 1900-tallet økte utbyggingen av Årstadområdet raskt, og de få skolene ble overfylte. Flere skoler kom etter hvert til. Deriblant Fridalen skole. Les mer