Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Starten på en skolehistorie

Den første skolebygningen på Haukeland. Den ble ganske snart for liten. Skolen ble utvidet med flere bygninger og dette første huset ble utvidet i både høyde og bredde. Tegning hentet fra jubileumsboken Haukeland skole i 100 år 1846-1946.

Fram til 1700-tallet var det foreldres ansvar å lære barna sine det nødvendige – det nødvendig varierte i forhold til foreldrenes kunnskaper og posisjon i samfunnet. Les mer

Haukeland skole

Haukeland skole hadde egen skolehage i Fløenbakken. Fotograf og årstall ukjent. Bergen Byarkiv.

Det har vært holdt skole i Årstad siden 1810. Den første tiden kom skolen til barna, fra 1832 måtte barna komme til skolen – selv om veien kunne være lang. Les mer

Solheim skole – «Krutthuset»

Solheim skole. Ukjent dato og fotograf. Fra arkivet etter skolen. Bergen Byarkiv.

I forbindelse med industrialiseringen i områdene rundt Solheimsviken vokste folketallet og antall barn i skolepliktig alder hurtig. Bergens mek. Verksteds skole var sprengt, og formannskapet i Årstad kommune måtte diskutere tiltak. Den nye skolen fikk navnet Solheim skole. Les mer

Solhaug skole

Skolen i parken. Fotoet viser hovedbygningen som var lokaler for Solhaug skole i perioden 1923 – 2003. Fotograf ukjent. Uten år.

Skolen i parken var opprinnelig bygget som villa og var herskapsbolig før den ble tatt i bruk til offentlig skole.

Les mer