Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Årstad spesialskole – «Tvangen»

På slutten av 1890-tallet hadde skolene i Bergen et prekært behov for en spesialskole for «Børn der viser saa slet Opførsel, at de øvrige Skolebørn derved udsættes for skadelig Paavirkning».

Les mer

Ny-Krohnborg skole

Skolen i 1926. Fotograf J.H. Küenholdt A/S. Fra skolens arkiv.

Den monumentale Ny Krohnborg skole sto ferdig i 1924 Bybrannen i 1916 hadde tilskyndet reisingen av det nye skolehuset i Rogagaten. Les mer

Verksskolen

I Løbergsveien lå tidligere Bergens Mekaniske Verksteds skole. Skolen var en toetasjers trebygning og hadde i 1896 hele 659 elever fordelt på syv klassetrinn. Les mer

Gyldenpris skole

Gyldenpris skole etter utvidelsen i 1921. Foto KK. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Den omfattende utbyggingen av Bergen kommunes eiendom på Gyldenpris etter bybrannen i 1916 førte til det kom svært mange barn til området. I 1917 fikk Gyldenpris derfor en egen skole med undervisning for lavere klassetrinn.

Les mer

Fridalen skole

I begynnelsen av 1900-tallet økte utbyggingen av Årstadområdet raskt, og de få skolene ble overfylte. Flere skoler kom etter hvert til. Deriblant Fridalen skole. Les mer

Starten på en skolehistorie

Den første skolebygningen på Haukeland. Den ble ganske snart for liten. Skolen ble utvidet med flere bygninger og dette første huset ble utvidet i både høyde og bredde. Tegning hentet fra jubileumsboken Haukeland skole i 100 år 1846-1946.

Fram til 1700-tallet var det foreldres ansvar å lære barna sine det nødvendige – det nødvendig varierte i forhold til foreldrenes kunnskaper og posisjon i samfunnet. Les mer