Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Veiplakat

I brev datert 23. mai 1908 til ordføreren i Årstad skriver Amtsingeniøren i Søndre Bergenhus Amt: «Til efterretning for herredsstyret oversendes hoslagt endel exempl. av veiplakat for Aarstad og Fane hereder. Plakaten vil herfra bli besørget opslaat og bekjentgjort paa hensigtsmessigste maate.» Les mer

Proprietær Johan Plathe Krohns legat til Aarstad sogns vel

Legater er ofte knyttet til slektsnavn. Giverne var gjerne velstående og gavmilde enkeltpersoner som ville tilgodese fattige og trengende gjennom testamentariske gaver. Midlene ble forvaltet av legatbestyrere. Mange enkeltpersoner har fått bedret sine levekår ved hjelp av legatmidler fra formuende kvinner og menn.

Les mer

Det Stedlige Fabrikktilsynet i Årstad

Arbeider ved maskinene i Bergens Blikktrykkeri i 1930. Foto: Atelier KK, UBB.

Mot slutten av 1800-tallet ble det et sterkt fokus på helse- og arbeidsforhold i industrien. Forholdene var kritikkverdige, og barnearbeid var utbredt. Arbeiderkomiteen av 1885 hadde slått alarm, og arbeiderne krevde at noen tok affære. Arbeidervern- og fabrikktilsynslov ble vedtatt i 1892. Ett fabrikktilsyn ble opprettet i hver kommune i 1893, og fikk navnet Det stedlige Fabrikktilsynet. Les mer

Skolekommisjonen

Skolekommisjonen i Årstad sogn undertegnet sitt første møte i 1816, seks år etter at skolen ble etablert. Kommisjonens oppgave bestod blant annet i å holde tilsyn med skolen. Les mer