Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Slettebakken menighet

  • Slettebakken menighetsblad : (Du slette tid) 1960 –    .
  • Ung i Slettebakken : et menighetsorgan / utg. av Slettebakken ungdomsråd . – 1969-70

Slettebakken kirke

  • Slettebakken kirke i Bergen. – <Oslo> 1964. – 12 s. ill. – (Norske arkitektkonkurranser 107)
  • Festskrift ved innvielsen av Slettebakken kirke 20. desember 1970 / red. av A. B. Danielsen. –  <Bergen 1970>. – 34 s. ill.
  • Klevberg, N.: Slettebakken kirke. – <Bergen 1970?>. – 12 s. ill.
  • Slettebakken kirke : fra idé til virkelighet. – <Bergen 1970>. – 8 bl. ill. – Inneh. bl.a. Sveram, T.: Arkitektens beskrivelse
  • Sveram, T.: Slettebakken kirke (I: Byggekunst 53(1971) s. 217-23 ill.)
  • Sølv og jern i samspill <alterkors> (I: Gullsmedkunst 61(1971) s. 23 ill.)

Leave a Response