Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Årstad menighet

 • Aarstad menighetsblad. 1914- .
 • Madsen, G.: Årstad menighet. – Bergen <1919?>. – 8 s.
 • Madsen, A.: Årstad sogn i gammel og ny tid. – Bergen 1933. – 62 s. ill.

Aarstad kristelige ungdomsforening

 • Aarstad kristelige ungdomsforening : 10 aarsberetning : 7. sept 1919 – 7. sept. 1929. – <Bergen 1929>. – <12> s. ill.

Aarstad indremisjon

 • Aarstad indremisjon : 50 års historie / avg. av styret for Aarstad indremisjon. – Bergen 1956. – 30 s. ill.

Årstad gamle kirke

 • Wiesener, A.M.: En oplysning om den gamle kirke paa Aarstad gaard (I: Bergens historiske forening. Skrifter 36(1930) s. 85-88)
 • Flæsland, M.: Striden kring Årstad kyrkje (I: Frå Fjon til Fusa 17(1964) s. 76-80)
 • Då Årstad kyrkje vart øydelagd : utskrift av Kirkestolen for Fana og Birkeland 1665 og 1668 / ved E. Haarstad (I: Frå Fjon til Fusa 1965 s. 73-77)
 • Dahl, N.G. Astrup: Om Aarstad kirke (I: Frå Fjon til Fusa 1969, s. 144-47). – Efter Bergenske blade 14.7.1848: ”Forhen utrykte Noticer om Aarstads fordums Eiere og om en Kirke sammesteds”.

Årstad kirke

 • Aarstad kirke (I: Folkebladet 1893 s, 316 ill.)
 • (Årstad kirke) Kirkens 75-års jubileum. – Bergen 1965. – 16 s. ill. – (Årstad menighetsblad 1965 nr. 20). – A. Helland-Madsen: Årstad kirke 75 år s. 4-9
 • Årstad kirke 100 år : Årstad sogn gjennom tidene / utg. av Årstad menighetsråd. – <Bergen> 1990. – 122 s. ill. – Årstad sogn fra eldre tider fram til 1890; Årene 1890-1958, ved Ivar Benum s. 10-78. – Trekk fra 1950-årene til i dag, ved Jostein Holsen s. 79-107. – Fort. over kirkens betjening s.113-19

Leave a Response