Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Byfjellene. Friluftsliv

 • Ulriken og dens hytter : fra mine hyttedage paa Langeli / <av> E. Krantz (I: Ulriken 4(1922) julenr. 1. 1-10 ill.)
 • Martens, J.: En midtsommernat paa Ulriken (I: Ulriken 7(1925) nr 7, s. 1-3)
 • Petersen, S. Sælen: Ulrikens beplantning (I: Ulriken 7(1925) nr. 8 s. 1-2; nr. 9 s. 1 <av> J. A. Hestenes; nr. 10/11 s. 3 <av> F. W. Grieg)
 • Hyttebygging på Ulriken (I: Revyen 1(1932) nr 5 s. 11 ill.)
 • Petersen, S. Sælen: Litt om skogplantingen på Ulriken (I: Ulriken 17(1935) julenr. s. 24-25)
 • Petersen, S. Sælen: Litt ørretprat fra Ulriken (I: Ulriken 18(1936) julenr. s. 10-11)
 • Ulriken og dens hytter (I: Ulriken 30(1951) s. 7-8 ill.)
 • Wergeland, H.: Skomakerdiket og <Starefoss>bekken (I: Hansa-posten 10(1951) s. 71-75 ill.)
 • Blytt, B.: Hytteliv på Ulriken (I: Bergen turlag. Årbok 1967 s. 51-54)
 • Sletten, D.: På kjente og glemte stier i Isdalsområdet (I: Sti og varde 1(1970) nr. 1 s. 1-6 ill.)
 • Sletten, D.: Hytteliv på Ulriken (I: Ulriken 54(1975) nr. 4 s. 4-5)
 • Sletten, D.: Julekveld på Langelien (I: Sti og varde 6(1975)nr 4 s. 9-12 ill.) – Efter Eugen Krantz i ”Ulriken” 1924.
 • Næsgaard, E.: Kjærlighetserklæring til Løvstakken (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1979, s. 15-20 ill.)
 • Sletten, D.: På kjente og glemte stier i Isdalsområdet (I: Bergens skog- og     træplantningsselskap. Beretning 1991, s. 26-33 ill.)
 • Pedersen, K.: Nye ”Ole Bulls plass” (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1992, s. 20-21 ill.)
 • Pedersen, K.: Ole Bull-mysteriet løst (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1993, s. 21 ill.)
 • Løvstakken (I: Grotdal, S.: Byfjellene – Bergen 2006 s. 151-165 ill.)
 • Ulriken og Vardegga  (I: Grotdal, S.: Byfjellene – Bergen 2006 s. 98-145  ill.)
 • Iversen, L.: Løvstien : en gammel visjon blir nå virkelighet (I: Bergens skog- og   træplantningsselskap. Beretning 2008 s. 66-68 ill.)

 

Leave a Response