Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Eiendomsforhold. Matrikler

  • Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Aarstad Herred med Forslag til ny Skyldlægning af samtlige Brug i Herredet, samt Regler, befulgte af den til Matrikulens Revision nedsatte Herredskommissions forberedende Komité. – Bergen. 1867 – 16 s.
  • Udkast til overenskomst mellem staten og Bergens kommune angaaende mageskifte mellem en del af kommunens eiendom Aarstad og grunde tilhørende Bergenhus fæstning : <datert Bergen 1900>. – Om denne, se Haffner I(1925) s. 499
  • Antatte eiendomsforhold i middelalderen (ca. 1350) i Fana, Arna, Laksevåg, Årstad og Åsane : <kart>. – (I: Bergens historiske forening. Skrifter 75/76(1976) efter s. 96; tekst s. 104-06)

Leave a Response