Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Enkeltbygninger

Haukeland gård

 • Spredte noticer om Etatsraad Krohn, Hofagent Janson og Stiftamtmand Hagerup / velvilligst efter W. Krohns familieoptegnelser. – Bergen 1900. – 16 s. – Av innholdet: Landaas og Haukeland (gårdene)
 • Berg, A.: Tunet på Haukeland gaard (I: – Bergen i gamle dage, 1925, s. 54-60 ill.)

Kronstad

 • Gaarden Kronstad (I: Bergens historiske forening. Skrifter 4(1898): 2. – 9 s; 4(1898) : 6 s.  10: rettelse)
  Kronstad (I: Eldre Bergensarkitektur i utvalg. B.1. – Bergen 1933.  
 • Brosing, G.: Fra Hunstad til Kronstad. – <Bergen ca. 1960>. – 4 bl. ill.
 • Kronstad i Bergen (I: Norske storgårder og kulturskatter. Oslo 1976 s. 301-03 ill.)
 • 10-års beretning for Kronstad hovedgård : 1973-1983 / Aktive krigsdeltakeres forening.   – <Bergen 1983>. – 11 s. ill.

Landaas hovedgård

 • Spredte noticer om Etatsraad Krohn, Hofagent Janson og Stiftamtmand Hagerup / velvilligst efter W. Krohns familieoptegnelser. – Bergen 1900. – 16 s. – Av innholdet: Landaas og Haukeland (gårdene)
 • Morgenstern, N.: Griegfamilien på Landås : fotograf  K. Knudsens bilder av Griegfamilien og andre fotografier fra 1860-årene (I: Gamle Bergen årbok 1992 s. 63-69 ill.)

Løvstakken gård

 • Løvstakken gård / tekst og foto: J. O. Gulbrandsen (I: Fyllingsdølen 4(2007) nr 2 )

Markusplassen

 • Sæverud, D.H.: Håp for Haukelandstreet? (I: Husbukken 1980 nr 2 s. 15-16 ill.) – Også kalt Markusplassen

Slettebakken

 • Slettebakken (I: Eldre Bergensarkitektur i utvalg. B.2. – Bergen 1941)

Statsarkivet

 • Reimers, E.: Statsarkiv i Bergen (I: Byggekunst. 6(1924) s. 118-22 ill.)

Store Starefossen gård

 • Johnsen, G. H.: Starefossen, Store Starefossen gård og velforeningen (I: Bergens skog- og  træplantningsselskap. Beretning 2011 s. 46-55 ill.)

Urdi

 • Gjennem nøkkelhullet hos Frida Rusti <Urdi>. (I: Revyen 2(1933) nr. 38 s. 14-15 ill.)
 • (Rusti, F.): Frida og Olav Rusti : maleriutstilling 1961. – <Bergen 1961>. – 13 s. ill. –  Inneh. bl.a.: Brosing, G.: Kunstnernes hus ”Urdi”
 • Kristoffersen, A.: Uviss lagnad for Urdi (I: Husbukken 1988 nr. 4 s. 15-16 ill.)
 • Larsen, M. H.: For kunstnerkår i 60 år : Bildende kunstneres forening Hordaland :  1931-1991. – Bergen 1993. – 95 s. ill., port. – Av innholdet: Kunstnernes hus, Urdi

Årstad gård

 • Nicolaysen, N.: Om Aarsstad og Lungegaarden ved Bergen (I: Historisk tidsskrift  R.2. B.5(1886) s. 128-34)
 • Bendixen, B.E.: Den gamle Kongsgaard Aalrekstad nu Aarstad. – Bergen 1898. – 41, 9 s. (Finnes også i: Bergens historiske forening. Skrifter 4(1898):1. 41 s. ; 4(1898):6 s. 9:  rettelser)
 • Barsnes, A.: Kongsgarden Aalrekstad : ein av dei gjævaste storgarane attmed havet i vest (I: Norrøna 7(1933) s. 82-86)
 • Rogstad, I.-H.: ”Sommer” i haven. (Godbit Ser. 1:4. – 1 s. – BT 1.7.1939) – Haveskulptur fra Årstad gård.
 • Barsnes, A.: Ålrekstad (I: Frå Fjon til Fusa 1950, s. 55-58)
 • Shetelig, H.: Ålrekstad kongsgård (I: Frå Fjon til Fusa 1951 s. 17-20)
 • Shetelig, H.: Aarstad kongsgaard. – Bergen 1952. – 4 s. – Manuskript til radioforedag
 • Mohr, B.L.: Ålrekstad kongsgård : foredrag (I: Frå Fjon til Fusa 1953 s. 116-19 ill.)
 • Nordhagen, P.J.: Hovedbygningen på Årstad gård (I: Gamle Bergen årbok 1972 s. 46-58 ill.)
 • Clausen, C.: Ålrekstad kongsgard (I: Frå Fjon til Fusa 41/1988<1989> s. 7-14 ill.)

Andre enkelteiendommer

 • Brochmann, K. og O.: Bergenshallen (I: Byggekunst 22(1940) s. 95 ill.)
 • Bergenshallen (I: Byggmesteren 42(1968) nr 22 s. 38-39 ill.)
 • Lambach, P.: BOBs prosjekter i kvartalet mellom Solheimsgaten og Fjøsangerveien sør for Mich. Krohnsgate <Danmarksplass> (I: Arkitekt og byggherre 4(1939 nr 10 s. 2-11)
 • Grung, L.: Hustypen : <eneboliger i Fridalen>. (I: Hus og have <1>(1930) s. 12-14, 60-61 ill.)
 • Haukelandssmuget 5 (I: Eldre Bergensarkitektur i utvalg. B.4. – Bergen 1947
 • Et bergenshjem : <Ark. Landmarks hus på Kronstad> / <av> M. (I: Hus og have <1>(1930) s. 243-46 ill.)
 • Interessante boligbygg i Bergen : ark. J.W. Aall og H. Løkeland : <Landås> (I: Bonytt  13(1953) s. 177-79 ill.)
 • Vaardal-Lunde, E.: Sandehuset i Bergen : Landåsleitet, boligselskap 4 : ark. T. Tryti og  siviling. A. Sande (I: Byggekunst 33(1951) s. 42-43 ill.)
 • Et lite Bergenshjem : <villa på Langhaugen, ark. L. Grung> (I: Urd 35(1931) s. 528-29 ill.)
 • Haue, O.: To nye bergenshus : <Minde, ark. S. Christie> (I: Bonytt 12(1952) s. 150-52 ill.)
 • Møllendalsbakken 16 (I: Eldre Bergensarkitektur i utvalg. B.4. – Bergen 1947.
 • Hansa-bebyggelsen på Nordbø (I: Hansa-posten 4(1945) nr 1 s. 21-25 ill.)
 • Berger, A.: Selvbyggerne på Nymark (I: Bolig og bygg 9(1924) s. 99-100)
 • Grung, L.: Selvbyggersystemet som det er praktisert paa Nymark (I: Byggekunst. 6(1924)  s. 41-46 ill.)
 • Grung, L.: Selvbyggerkolonien på Nymark (I: Byggekunst. 10(1928) s. 181)
 • Paddemyrprosjektet / av j.c.k. (I: Arkitekt og byggherre 22(1957) nr. 1/3 s. 6-9 ill.)
 • Løkeland, H.: Paddemyrprosjektet i Bergen (I: Byggmesteren 32(1958) nr. 10 s. 20-32 ill.)
 • Lien, E.: Kommunen bygger – vi innreder : en utstilling i Bergen <Slettebakken> (I: Bonytt 12(1952) s. 189-92 ill.)
 • Nye hus i Bergen : 40 krigsrammede familier flytter inn <Røde kors sosiale boligbygg,  Slettebakken> / <av> I. M. (I: Urd 58(1954) nr 3 s. 15, 21 ill.
 • Aall & Løkeland. Søre Slettebakken, Bergen (I: Byggekunst 45(1965) s. 70 ill.)
 • Hansa har fått sitt eget selvbyggerlag <Sollien> (I: Hansa-posten 12(1953) s. 78-80; 13(1954) s. 92-94 ill.)
 • Hansa-folket inntar Øvre Sollien 23-45 (I: Hansa-posten 14(1955) s. 48-52 ill.) 
 • Rekkehus i Bergen : <Sollien> (I: Bonytt 16(1956) s. 30-31 ill.)
 • Grieg, H.B.: Boliganlegget på Strimmelen, Bergen (I: Byggmesteren 33(1959) nr. 13 s. 26-28  ill.)
 • Grieg, H.B.: Strimmelen i Bergen (I: Byggekunst. 41(1959) s. 184-88 ill.)
 • Flere får hus : A/L Øvre Vikens borettslag stiftet : <BMV> (I: Båt og bedding 16(1959)   s. 70-71 ill.)

 

 

Leave a Response