Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Generelt

 • <Christie,W. Hosewinckel?>: Udkast til en topographisk Beskrivelse over Fanøe-Præstegjeld og Aarsta-Sogn i Bergens Stift. (Forfattet i Aaret 1779.). (I: Topographisk-statistiske Saml. 2:1(1813) s. 93-128). – ”Aarstad i 1779” er opptr. I: Bing: Aarstads historie, 1922, s. 66-74)
 • Aarstad herred (I: Norges land og folk, b. 12, s. 361-66)
 • Bing, J.: Aarstads historie (I: Bergens historiske forening. Skrifter 28(1922) s. 1-158 kart) – Også utg. som separatutg.
 • Berg, A: Stadsporten – Fløen (I: – Bergen i gamle dage, 1925, s. 18-25 ill) – (Også i Hansa-posten 3(1944)s. 12-16 ill)
 • Fallang, O.: Gjennom Stadsporten (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 57-71 ill)
 • Kuhnle, J.R.: Solheimsviken og Kronstad (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 73-87 ill.)
 • Sørdal, K. og T. Eide: Losje ”Haabets stjerne” 75 år : et tverrsnitt av Årstads historie i gammel og nyere tid. – Bergen 1953. – 21 s. ill.
 • Holmsen, H.: Distriktslæge Holmsen om tilhøve i Midhordland 1854 / ved E. Haarstad (I: Frå Fjon til Fusa 1954 s. 84-101). – Årstad; Fana : levevis, jordbruk etc.
 • Fra det gamle Fløen (I: Hansa-posten 18(1959) nr 4 s. 40-42 ill.)
 • Brosing, G.: Fra Hunstad til Kronstad. – <Bergen 196?>. – <4> bl. ill.
 • Brosing, G.: Mannsverk.- Bergen <1961>. – 4 bl. ill. – Omsl.tit.: Vi åpner filial på Mannsverk (Bergens tidende).
 • Hopp, Z.: Årstad og Solheim. – Bergen 1966. – <14> s. ill., kart – (Deres bydel ; 4)
 • Hopp, Z.: Søndre bydel. – Bergen 1967. – <13> s. ill., kart – (Deres bydel ; 6)
 • Lægdene, M.: Landås – Årstad : søndre bydel (I: Bjørgvin. Kyrkjesogelaget 1969 s. 68-77 ill.)
 • Nygård, G.: Mellom Ulriken og Løvstakken – i følge med tre prestesønner <J. S. Welhaven; M. og D. Grønvold>. (I: Juleboken 16(1969) s. 35-45 ill.)
 • Lægdene, M.: Landås i gammel og ny tid (I: Sti og varde 1(1970)nr 2 s. 5-12 ill.)
 • I manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet : Hordaland og Bergen / fra Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldre. – Oslo 1974. – 184 s. – Åsane, Årstad, Bergen s. 67-90.
 • Larsen, J.E.: Ikkje diddla i hå’ne : til minne om Hans Østervold og Christigården (slik den en gang var). – Bergen 1985. – 128 s. ill. – Privattrykk. – Barndomsminner om guttelek o.a. fra strøket omkring Gimleveien
 • Gjerstad, J.: – Langs Storelungeren II : fra Haukeland til Nygårdstangen. – Bergen 1990. – 79 s. ill.
 • Bydelsatlas.03 Landås. – Bergen 1994. – 53 s. : fig. + 6 fold. kart – (Bydelsatlas / Bergen kommune)
 • Bydelsatlas.02 Løvstakken. – Bergen 1994. – 53 s. fig. + 6 fold. kart – (Bydelsatlas / Bergen kommune)
 • Lyngvi, A.: Løft ditt hode, du skolegutt (I: Bergens historiske forening. Skrifter 95(2000) s. 54-166 ill.)
 • Thowsen, S.: Årstad : historisk vandring i en ny bydel. – Bergen 2000. – 206 s. ill., kart
 • Landås : fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby / H.Jensen … <et al.>. Bergen 2002. – 372 s. ill., kart, port.
 • Storjohann, A.: Kulturhistorisk rundtur : rundt Storetveit og Fantoft, med avstikkere til Slettebakken og Nyhaugen (Fjøsanger) (I: Fana historielag. Årsskrift 2002-2003)
 • Landås : fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby / H. Jensen… <et al.>. – 2. utgave. – Bergen 2004. – 372 s. ill., kart, port.
 • Dahl, W.: Oppunder Løvstakken : bilder fra en barndom i Solheimsviken, Kronstad og i Hordagaten. – Bergen 2008. – 48 s. ill., kart, port.

Isdalen. Området rundt Svartediket

 • Wiesener; A.M.: Sneskred i Bjørndalen i Aarstad 1770 (I: Naturen 49(1925)s. 187-88)
 • Kobbeltvedt, O.: Vaakendalen – en bygd som forsvant (I: Sti og varde 5(1974) nr. 2 s. 5-9 ill.). – (Også i: Ulriken 55(1976) nr 3, s. 12-13 ill.).
 • Greve, H.S.: Isdalen – ferdselsåre og naturperle (I: Bergensernes fjellverden, b.1 (1986) s. 66- 76 ill.)
 • Slettebø, M.B. og E. Slettebø: Glimt fra livet på de gamle Isdalsgårdene (I: Bergensernes fjellverden b. 1(1986) s. 77-83 ill.)
 • Jørstad, F. R.: En aldeles utmerket dal <Isdalen> (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1987, s. 22-25)
 • Sletten, D.: Isdalen : dødsskyggenes dal og Edens Hage (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1995 s. 38-45 ill.)
 • Gjerstad, J.: Krutthuset i Isdalen : et minne fra en svunnen tid (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1997 s. 34 ill.)
 • Sletten, D.: Våkendalen (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1997 s. 20-31 ill.)
 • Sletten, D.: Mer om gårdene i Våkendalen, Kobbeltveit, Hardbakka og Garmannslund (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1999 s. 37-54 ill.)
 • Prosjektet «Kulturminner i Våkendalen» nærmer seg avslutning (I: Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning 2006, s. 49-53)
 • Wicklund-Hansen, G.: Bjørndalen, historie etter 1900 (I: Bergens historiske forening. Skrifter 102(2007) s. 83-93 ill.)
 • En Bygd i byen : nærområdet ved Svartediket i gamle dager / <arbeidsgruppen har bestått av Agnes Frølich … <et al.> ; utg. av Svartediket vel i samarb. med Bergenhus og Årstad kulturkontor og Byantikvaren>. – Bergen <2008>. – 56 s. ill. (noen kol.), faks., port.
 • Sletten, D.: Bak Blåmannen : Våkendalen – et samfunn som forsvant. – Bergen 2008. – 284 s. ill. (noen kol.), faks., kart, port. + 1 turkart
 • Sletten, D.: ”Bak Blåmannen” : rettelser og tillegg fra lesere (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 2008 s. 45-56 ill.)
 • ”Bak Blåmannen” : rettelser og tillegg fra leserne (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 2009 s. 43 ill.)
 • En Bygd i byen. 2. Krigsårene og tiden som fulgte i nærområdet ved Svartediket / <komitéen Agnes Frølich … <et al.> ; utg. av Svartediket vel>. – Bergen <2009>. – 111 s. ill., faks., port.
 • Sletten, D.: Gjensyn med grønn barndomsdal (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 2010 s. 45-49 ill.)
 • Sletten, D.: Gamle bilder fra Gamannslund i Isdalen (I: Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 2011 s. 40-46 ill.)

Leave a Response