Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Generelt

  • Beretning om folkeskolevæsenet i Aarstad prestegjeld i femaaret 1891-95 incl. – Bergen 1896. – 7 s.
  • Bergen skolestyre: Skolestyrets årsmeldinger : for skoleårene 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49 og 1949-50 : om Bergen folkeskole, spesialskolene: Årstad og Kalmargaten skoler, Framhaldskolen, De kommunale høgre almenskoler /  Bergen skolestyre ; ved D. Vatne. – Bergen <195?>. – 230 s.
  • Nilsen, H.: Skolestell og folkeopplysningsarbeid i bygdene i Bergens stift 1800-1850. – Oslo 1953. – 512 s. – Årstad s. 140-50.
  • Synnevåg, K.: Skolens slaveri : Bergensskolene i etterkrigstiden. – Bergen 2004. – 176 s. ill. (noen kol.), port. – Inneholder bl.a. stoff om skolene i Årstad.

Leave a Response